SZKOLENIA - CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI "ESKULAP" W KROTOSZYNIE

Centrum Kształcenia i Doskonalenia  ESKULAP w Krotoszynie

Przejdź do treści • Masaż klasyczny;
 • Rozumienie i praca z ludźmi z problemami zdrowia psychicznego;
 • Pielęgnowanie niepełnosprawnych w podeszłym wieku;
 • Radzenie sobie ze stresem;
 • Trening interpersonalny;
 • Żywienie i dietetyka;
 • Kurs języka angielskiego;
 • Kurs języka niemieckiego;
 • Kurs języka rosyjskiego;
 • Kurs języka francuskiego;
 • Kurs języka obcego dla grup zawodowych;
 • Kurs komputerowy;
 • Kurs przygotowawczy do matury (j.polski, j.niemiecki, j.angielski,
   geografia, matematyka, chemia, biologia,fizyka, historia);
 • Praca z dzieckiem z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej w klasie i w szkole – 3h
 • Stres i wypalenie zawodowe. Stres nauczycielski i techniki radzenia sobie ze stresem zawodowym.- 4h
 • Zespół Aspergera ( cechy autystyczne) – diagnoza, terapia, modyfikacja zachowań. – 5 h
 • Jak radzić sobie z agresywnym uczniem- zmiana sposobu myślenia i działania. – 3h
 • III stopniowy kurs- Terapia behawioralna dzieci z autyzmem – 12 h każdy stopień
 • Awans zawodowy nauczyciela stażysty, procedury i polityka awansu zawodowego w świetle najnowszych przepisów. – 5h
 • Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego , procedury i polityka awansu zawodowego w świetle najnowszych przepisów. – 5h
 • Awans zawodowy nauczyciela mianowanego, procedury i polityka awansu zawodowego w świetle najnowszych przepisów. – 5h
 • Awans zawodowy nauczyciela dyplomowanego , procedury i polityka awansu zawodowego w świetle najnowszych przepisów. – 5h
 • Stany zagrożenia życia u dzieci i młodzieży.- 6h
 • Cukrzyca insulino zależna u dzieci i młodzieży. – 3h
 • Kurs dla nauczycieli przygotowujący do zajęć z przedmiotu „Edukacja dla bezpieczeństwa” – 32 h
 • Nowoczesne nauczanie w oligofrenopedagogice – 10h
 • Dziecko z nadwagą-profilaktyka . – 5h
 • Profilaktyka chorób układu krążenia wśród nauczycieli. – 5h
 • STUDIA PODYPLOMOWE (współpraca z WWSSE w Środzie WLKP.);
Wróć do spisu treści