PLANY ZAJĘĆ - CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI "ESKULAP" W KROTOSZYNIE

Centrum Kształcenia i Doskonalenia  ESKULAP w Krotoszynie

Przejdź do treści
STUDIA PODYPLOMOWE - KALENDARZ ZAJĘĆ

PLANY ZAJĘĆ DO POBRANIA

LUTY

ZINTEGROWANA EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA 

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną(oligofrenopedagogika) 

PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE 

LOGOPEDIA 

Wróć do spisu treści