REKRUTACJA - CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI "ESKULAP" W KROTOSZYNIE

Centrum Kształcenia i Doskonalenia  ESKULAP w Krotoszynie

Przejdź do treści
Rekrutacja 2020/2021

NAJNIŻSZE CZESNE W REGIONIE!
WPISOWE: 150 ZŁ
1. Wymagania podstawowe w procesie rekrutacji:
- ukończone studia wyższe, tj. posiadanie jednego z dyplomów: licencjata, inżyniera, magistra, magistra inżyniera;
- złożenie kompletu dokumentów.

2. Wymagane dokumenty:
- podanie z kwestionariuszem osobowym i klauzulą informacyjną
- oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej(matura nie jest wymagana)
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki
- 2 zdjęcia legitymacyjne
- dowód osobisty do wglądu
3. Informacje dla kandydatów:
Nabór na studia podyplomowe odbywa się w trybie ciągłym. Uruchomienie i termin rozpoczęcia danej specjalności zależy od ilości złożonych podań.

Dokumenty proszę składać osobiście do sekretariatu :
CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI "ESKULAP"
ul. Mickiewicza 11 (budynek ZSP nr 1)
63-700 Krotoszyn
PLIKI DO POBRANIA

Ulgi dla studentów

1. Ulga prorodzinna.
Jeżeli w naszej Uczelni równocześnie studiują 2 osoby z tej samej rodziny (mąż – żona; brat – siostra; rodzic – dziecko) wówczas osoba opłacająca niższe czesne może być zwolniona za zgodą Rektora (po złożeniu odpowiedniego podania) z  czesnego o 50%.
2. Ulga z tytułu  studiowania na 2 specjalnościach lub na 2 kierunkach studiów równocześnie.
Jeżeli student studiuje równocześnie na 2 specjalnościach lub na 2 kierunkach studiów wówczas może być zwolniony (po złożeniu odpowiedniego podania) z czesnego o 50 %   z tej specjalności lub kierunku, na którym opłata czesnego jest niższa.
3. Ulga z tytułu  studiowania na 2  kierunkach studiów podyplomowych równocześnie.
Jeżeli student studiuje równocześnie na 2  kierunkach studiów podyplomowych wówczas może być zwolniony (po złożeniu odpowiedniego podania) z czesnego o 50 %  z tego kierunku, na którym opłata czesnego jest niższa.
4. Ulga z tytułu studiowania na studiach II stopnia i studiach podyplomowych – ulga 50% na studia podyplomowe (po złożeniu odpowiedniego podania).
*INFORMACJA W SEKRETARIACIE


Wróć do spisu treści