REKRUTACJA - CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI "ESKULAP" W KROTOSZYNIE

Centrum Kształcenia i Doskonalenia  ESKULAP w Krotoszynie

Przejdź do treści
OFERTA STUDIÓW WASE W KROTOSZYNIE
Rekrutacja 2023/2024

NAJNIŻSZE CZESNE W REGIONIE!
WPISOWE: 150 ZŁ
1. Wymagania podstawowe w procesie rekrutacji:
- ukończone studia wyższe, tj. posiadanie jednego z dyplomów: licencjata, inżyniera, magistra, magistra inżyniera;
- złożenie kompletu dokumentów.

2. Wymagane dokumenty:
  • wypełniony formularz podania
  • dyplom ukończenia studiów I stopnia (licencjackich lub inżynierskich) lub studiów II stopnia (magisterskich) (kserokopia – oryginał do wglądu),
  • suplement (kserokopia – oryginał do wglądu),
  • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu),
  • 1 fotografia legitymacyjna,
  • umowa o świadczenie usług edukacyjnych (podpisywana w momencie składania dokumentów) propozycja umowy
  • niektóre specjalności adresowane są dla kandydatów posiadających kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela (patrz Studia — studia podyplomowe)
3. Informacje dla kandydatów:
Nabór na studia podyplomowe odbywa się w trybie ciągłym. Uruchomienie i termin rozpoczęcia danej specjalności zależy od ilości złożonych podań.

Dokumenty proszę składać osobiście do sekretariatu :
CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI "ESKULAP"
ul. Mickiewicza 11 (budynek ZSP nr 1)
63-700 Krotoszyn
PLIKI DO POBRANIA

Ulgi dla studentów

1. Ulga prorodzinna

Jeżeli w naszej Uczelni równocześnie studiują 2 osoby z tej samej rodziny (mąż – żona; brat siostra; rodzic – dziecko) wówczas osoba opłacająca niższe czesne może być zwolniona za zgodą Rektora (po złożeniu odpowiedniego podania) z  czesnego o 50%.

*Podanie można pobrać: Strefa studenta -> Druki do pobrania -> Stypendium Rektoraze środków własnych Uczelni (podanie należy złożyć w Dziekanacie do dnia31 października). Stypendium obowiązuje na dany rok akademicki, na który zostało złożone podanie.


Wróć do spisu treści