Formularz zgloszeniowy - CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI "ESKULAP" W KROTOSZYNIE

Centrum Kształcenia i Doskonalenia  ESKULAP w Krotoszynie

Przejdź do treści

WAŻNE :

  • O przyjęciu zgłoszenia i wpisaniu osób/osoby na listę uczestników kursu/szkolenia, decyduje kolejność zgłoszeń, pod warunkiem dokonania przez zgłaszającego wpłaty 25% ceny kursu/szkolenia na konto Centrum ,,Eskulap” lub w sekretariacie Centrum.


  • Wpłata musi być za wszystkie zgłoszone osoby, wniesiona na konto Centrum.


  • W przypadku anulowania zgłoszenia wcześniej niż na 7 dni przed rozpoczęciem zajęć, kwota wpłacona przez Zgłaszającego jest zwracana w całości przez Centrum.


  • W przypadku anulowania zgłoszenia w terminie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem kursu / szkolenia lub nie wzięcia udziału w kursie/ szkoleniu przez osobę zgłoszoną. Zgłaszającemu nie przysługuje prawo do zwrotu wpłaconej należności za ten kurs/ szkolenie.

REJESTRACJA ONLINE


Radio
Gazeta
Ulotka
Internet
Opinia znajomego
Inne
Pola z gwiazdką są obowiązkowe, a ich uzupełnienie jest konieczne do zakończenia rejestracji.

PODANIA:
CDN ESKULAP (kurs doskonalący) pdf - do pobrania

CDN ESKULAP (kurs kwalifikacyjny) pdf - do pobrania

CKiD ESKULAP pdf - do pobrania


KARTA ZGŁOSZENIA PEARSON : kurs/egzamin

OPŁATY :
Numer konta bankowego:
CKiD ESKULAP
CDN ESKULAP

w Krotoszynie

Uprzejmie informuję, że z dniem 5 sierpnia 2021 nastąpiła zmiana numeru konta
Centrum Doskonalenia Nauczycieli "Eskulap" w Krotoszynie i Centrum Kształcenia i Doskonalenia "Eskulap" w Krotoszynie.

Bank Millennium 39 1160 2202 0000 0004 9945 3490


W tytule proszę podać:
imię, nazwisko ,nazwa kursu/szkolenia

Wróć do spisu treści