Formularz zgloszeniowy - CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI "ESKULAP" W KROTOSZYNIE

Centrum Kształcenia i Doskonalenia  ESKULAP w Krotoszynie

Przejdź do treści

WAŻNE :


  • Wpłata musi być za wszystkie zgłoszone osoby, wniesiona na konto Centrum.


  • W przypadku anulowania zgłoszenia wcześniej niż na 7 dni przed rozpoczęciem zajęć, kwota wpłacona przez Zgłaszającego jest zwracana w całości przez Centrum.


  • W przypadku anulowania zgłoszenia w terminie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem kursu / szkolenia lub nie wzięcia udziału w kursie/ szkoleniu przez osobę zgłoszoną. Zgłaszającemu nie przysługuje prawo do zwrotu wpłaconej należności za ten kurs/ szkolenie.

REJESTRACJA ONLINE


Radio
Gazeta
Ulotka
Internet
Opinia znajomego
Inne
Pola z gwiazdką są obowiązkowe, a ich uzupełnienie jest konieczne do zakończenia rejestracji.

PODANIA:
CDN ESKULAP pdf/doc - do pobrania
CKiD ESKULAP pdf/doc -
do pobrania


KARTA ZGŁOSZENIA PEARSON (kurs/egzamin):  pdf/doc

OPŁATY :
Numer konta bankowego:
CKiD ESKULAP
CDN ESKULAP
w Krotoszynie

IDEA BANK 84 1950 0001 2006 0246 7313 0002

W tytule proszę podać:
imię, nazwisko ,nazwa kursu/szkolenia

Wróć do spisu treści