Optometrii - CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI "ESKULAP" W KROTOSZYNIE

Centrum Kształcenia i Doskonalenia  ESKULAP w Krotoszynie

Przejdź do treści

Kurs z optometrii I stopnia

Kurs I stopnia
jest kursem doskonalącym, przeznaczonym dla osób posiadających kwalifikacje w zawodzie technik optyk, optyk okularowy, ortoptysta, dyplom mistrza lub czeladnika w zawodzie optyk okularowy.

Program kursu I
stopnia obejmuje:

  • posługiwanie się terminologią z zakresu optometrii, optyki, ortoptyki, okulistyki;

  • interpretowanie zjawisk i praw z zakresu optometrii i optyki;

  • określanie wad refrakcji i sposobów ich korekcji;

  • dobieranie materiałów do wykonywania pomocy wzrokowych;

  • korzystanie z podstawowych urządzeń optometrycznych;

  • posługiwanie się podstawowymi przyrządami i urządzeniami stosowanymi w optyce, optometrii i okulistyce;

  • udzielanie porad z zakresu stosowania pomocy wzrokowych;

  • prowadzenie dokumentacji medycznej;

Kurs I stopnia trwa 48 godzin.

Wróć do spisu treści