akredytacja - CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI "ESKULAP" W KROTOSZYNIE

Centrum Kształcenia i Doskonalenia  ESKULAP w Krotoszynie

Przejdź do treści

CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI „ESKULAP” W KROTOSZYNIE
 
PLACÓWKĄ AKREDYTOWANĄ !
 
 
        Z wielką przyjemnością i ogromną satysfakcją pragniemy poinformować, że w dniu 30 lipca 2019 roku Decyzją Nr 110.2.79.2019 nasze Centrum  otrzymało akredytację Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. Jesteśmy dumni z tego, że oceniacie Państwo bardzo wysoko naszą pracę i jej przydatność w życiu codziennym, co zostało potwierdzone kuratoryjną ewaluacją zewnętrzną jak i otrzymaniem akredytacji Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. Zgodnie z naszą misją „ Centrum Doskonalenia Nauczycieli Eskulap w Krotoszynie dba o wysoką jakość świadczonych usług edukacyjnych”.
Wróć do spisu treści