STUDIA WASE - CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI "ESKULAP" W KROTOSZYNIE

Centrum Kształcenia i Doskonalenia  ESKULAP w Krotoszynie

Przejdź do treści
STUDIA PODYPLOMOWE

Centrum Doskonalenia Nauczycieli "Eskulap" w Krotoszynie od 01 października 2015 roku współpracuje z Wielkopolską Wyższą Szkołą Społeczno-Ekonomiczną  w Środzie Wielkopolskiej , która w Naszym Centrum w Krotoszynie prowadzi studia podyplomowe z zakresu: pedagogiki, pracy socjalnej, dietetyki, ekonomii,  informatyki, filologii.
 

 
Od 1 października 2022 roku WWSSE zmieni nazwę na Wielkopolską Akademię Społeczna – Ekonomiczną w Środzie Wielkopolskiej – Akademię Nauk Stosowanych. Decyzją nr DSW-WNN.8014.252.2021 z dnia 01.12.2021 roku Minister Edukacji i Nauki wyraził zgodę na zmianę nazwy Uczelni. Wielkopolska Akademia Społeczno-Ekonomiczna z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej jest uczelnią niepubliczną założoną przez Fundację Edukacja (posiadającą status instytucji pożytku publicznego) na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej numer: DSW-3-JP-4001-189/05 z dnia 28.10.2005 roku i wpisaną do rejestru uczelni niepublicznych oraz związków uczelni niepublicznych MNiSW 03.07.2006 r. pod numerem 333. Uczelnia prowadzi studia  magisterskie, inżynierskie, licencjackie oraz studia podyplomowe w różnych specjalnościach. Kadra naukowo - dydaktyczna rekrutuje się z wybitnych przedstawicieli świata nauki oraz uznanych, doświadczonych praktyków. Wszystko to sprawia, ze nasza uczelnia w pełni odpowiada  europejskim standardom kształcenia wyższego.
 

 
"Najwyższa Jakość w Edukacji"
 

 
W semestrze letnim roku akademickiego 2013/2014 Wielkopolska Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Środzie Wlpk. poddała się kolejnej ocenie merytorycznej jakości kształcenia, przez Kapitułę Wielkopolskiego Stowarzyszenia Badań nad Jakością "Najwyższa Jakość" pod przewodnictwem prof. dr. hab. Wiktora Gabrusewicza.

Po raz kolejny z satysfakcją przyjęliśmy bardzo wysoką ocenę naszej pracy uwieńczoną przyznaniem certyfikatu NAJWYŻSZA JAKOŚĆ W EDUKACJI, za najwyższą jakość kształcenia oraz profesjonalne zarządzanie organizacją.
 
..............................................................................................................................
 
Dokumenty proszę składać osobiście do sekretariatu :
 
CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI "ESKULAP"
 
ul. Mickiewicza 11 (budynek ZSP nr 1)
 
63-700 KrotoszynWróć do spisu treści