Pearson Test of English General - CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI "ESKULAP" W KROTOSZYNIE

Centrum Kształcenia i Doskonalenia  ESKULAP w Krotoszynie

Przejdź do treści
 


CERTYFIKAT PEARSON TEST OF ENGLISH GENERAL (PTE GENERAL)   
 
 
Miło nam poinformować, że w październiku 2015r. otrzymaliśmy status oficjalnego Centrum Egzaminacyjnego Pearson Test of English General na wszystkich poziomach biegłości językowej (A1-C2).
 
Oznacza to, że egzaminy zdawane są na miejscu, bez konieczności  wyjazdu do innego miasta lub innej placówki. Dodatkowym atutem jest to, że egzaminy zdawane są w obecności NASZYCH egzaminatorów. Osoby zainteresowane będą mogły w naszym Centrum  uzyskać międzynarodowy Certyfikat Pearson Test of English General uznawany na całym świecie przez uczelnie wyższe, pracodawców, a także krajowe władze oświatowe.
 
 
Dla kogo Pearson Test of English General?
 
 
Pearson Test of English General to egzaminy skierowane do osób, dla których język angielski nie jest językiem ojczystym, a jego znajomość jest ważnym elementem codziennej pracy lub nauki.
 
Ponadto, Certyfikat Pearson Test of English General daje kwalifikacje nauczycielom wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego do nauczania językach angielskiego na ww. etapach edukacji według Rozporządzenia MEN w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, które należy uzyskać do 31 sierpnia 2020r.  
 
Certyfikat potwierdzający zdanie egzaminu PTE jest ważny bezterminowo!
 
 
Czym charakteryzuje się Pearson Test of English General?
 
 
Ø Egzaminy Pearson Test of English General sprawdzają praktyczną umiejętność posługiwania się językiem angielskim w zakresie 4 sprawności językowych: słuchania, czytania, pisania i mówienia,
 
Ø Egzaminy PTE General kładą większy nacisk na komunikację, niż na znajomość konkretnego słownictwa czy struktur gramatycznych, dlatego też w arkuszu egzaminu pisemnego nie ma wyodrębnionej części gramatycznej (znajomość gramatyki jest sprawdzana w ramach oceny ww. sprawności językowych),
 
Ø Zadania bazują na naturalnych sytuacjach komunikacyjnych, które mają miejsce każdego dnia,
 
Ø Egzaminy PTE General nie wymagają udziału w konkretnym kursie językowym czy korzystania ze ściśle określonych podręczników, jednakże jako Centrum Kształcenia i Doskonalenia „Eskulap” oferujemy kursy przygotowawcze na różnych poziomach zaawansowania.
 
Jaką ocenę mogę uzyskać?
 
 
Ocena łączona przyznawana jest za część pisemną i ustną:
 
  • Wyróżnienie (Distinction, 70 – 100%)
  • Osiągnięcie (Merit, 60 – 69%)
  • Zaliczony (Pass, 50 – 59%)
  • Niezaliczony (Fail).
 
Kiedy można przystąpić do egzaminu Pearson Test of English General?
 
 
Sesje egzaminacyjne Pearson Test of English General odbywają się w czerwcu i grudniu.
Należy pamiętać o tym, że zapisy na egzamin w wybranej sesji egzaminacyjnej odbywają się na około jeden miesiąc przed planowanym egzaminem pisemnym (w zakładce terminy)

 
 
Jak długo trwa egzamin?

 
[image:image-0]
 
 
Jak wygląda egzamin Pearson Test of English General?
Egzamin PTE General składa się z części pisemnej i ustnej:
Ø Część pisemna: Egzamin pisemny składa się z zadań opartych na rozumieniu ze słuchu, czytaniu
ze zrozumieniem oraz pisania w języku angielskim ocenianych przez niezależnych egzaminatorów z Wielkiej Brytanii.
Ø Część ustna: Egzamin ustny przeprowadzany jest przez wykwalifikowanych egzaminatorów – wykładowców naszego Centrum. Egzamin jest nagrywany i wysyłany do Wielkiej Brytanii w celu weryfikacji
i zapewnienia najwyższych standardów oceniania.

Gdzie można przystąpić do egzaminu Pearson Test of English General?
 
 
W naszym Centrum Egzaminacyjnym, które mieści się przy ul. Mickiewicza 11 w Krotoszynie.
 
 
Dodatkowe informacje:
 
https://www.pearson.pl/egzaminy-pte-lcci-i-kwalifikacje-btec/
 
 
Kontakt: Sekretariat Centrum Kształcenia i Doskonalenia „Eskulap” w Krotoszynie,
 
ul. Mickiewicza 11, 63-700 Krotoszyn
 
Tel. 882061564, 666058992
 
www.centrumeskulap.eu
 
 
Zgłoszenia na Egzamin PTE General lub Kurs Doskonalący:
 
Osobiście w Sekretariacie Centrum, drogą mailową na e-sekretariat@centrumeskulap.eu lub na stronie www.centrumeskulap.eu
 

 
 
 
Wróć do spisu treści