Pearson Test of English General - CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI "ESKULAP" W KROTOSZYNIE

Centrum Kształcenia i Doskonalenia  ESKULAP w Krotoszynie

Przejdź do treści
 
 


CERTYFIKAT PEARSON TEST OF ENGLISH GENERAL (PTE GENERAL)   
 
 
Miło nam poinformować, że w październiku 2015r. otrzymaliśmy status oficjalnego Centrum Egzaminacyjnego Pearson Test of English General na wszystkich poziomach biegłości językowej (A1-C2).
 
Oznacza to, że egzaminy zdawane są na miejscu, bez konieczności  wyjazdu do innego miasta lub innej placówki. Dodatkowym atutem jest to, że egzaminy zdawane są w obecności NASZYCH egzaminatorów. Osoby zainteresowane będą mogły w naszym Centrum  uzyskać międzynarodowy Certyfikat Pearson Test of English General uznawany na całym świecie przez uczelnie wyższe, pracodawców, a także krajowe władze oświatowe.
 
 
Dla kogo Pearson Test of English General?
 
 
Pearson Test of English General to egzaminy skierowane do osób, dla których język angielski nie jest językiem ojczystym, a jego znajomość jest ważnym elementem codziennej pracy lub nauki.
 
Ponadto, Certyfikat Pearson Test of English General daje kwalifikacje nauczycielom wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego do nauczania językach angielskiego na ww. etapach edukacji według Rozporządzenia MEN w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, które należy uzyskać do 31 sierpnia 2020r.  
 
Certyfikat potwierdzający zdanie egzaminu PTE jest ważny bezterminowo!
 
 
Czym charakteryzuje się Pearson Test of English General?
 
 
Ø Egzaminy Pearson Test of English General sprawdzają praktyczną umiejętność posługiwania się językiem angielskim w zakresie 4 sprawności językowych: słuchania, czytania, pisania i mówienia,
 
Ø Egzaminy PTE General kładą większy nacisk na komunikację, niż na znajomość konkretnego słownictwa czy struktur gramatycznych, dlatego też w arkuszu egzaminu pisemnego nie ma wyodrębnionej części gramatycznej (znajomość gramatyki jest sprawdzana w ramach oceny ww. sprawności językowych),
 
Ø Zadania bazują na naturalnych sytuacjach komunikacyjnych, które mają miejsce każdego dnia,
 
Ø Egzaminy PTE General nie wymagają udziału w konkretnym kursie językowym czy korzystania ze ściśle określonych podręczników, jednakże jako Centrum Kształcenia i Doskonalenia „Eskulap” oferujemy kursy przygotowawcze na różnych poziomach zaawansowania.
 
Jaką ocenę mogę uzyskać?
 
 
Ocena łączona przyznawana jest za część pisemną i ustną:
 
  • Wyróżnienie (Distinction, 70 – 100%)
  • Osiągnięcie (Merit, 60 – 69%)
  • Zaliczony (Pass, 50 – 59%)
  • Niezaliczony (Fail).
 
Kiedy można przystąpić do egzaminu Pearson Test of English General?
 
 
Sesje egzaminacyjne Pearson Test of English General odbywają się w czerwcu i grudniu.
Należy pamiętać o tym, że zapisy na egzamin w wybranej sesji egzaminacyjnej odbywają się na około jeden miesiąc przed planowanym egzaminem pisemnym (w zakładce terminy)

 
 
Jak długo trwa egzamin?

 
 
 
Jak wygląda egzamin Pearson Test of English General?
Egzamin PTE General składa się z części pisemnej i ustnej:
Ø Część pisemna: Egzamin pisemny składa się z zadań opartych na rozumieniu ze słuchu, czytaniu
ze zrozumieniem oraz pisania w języku angielskim ocenianych przez niezależnych egzaminatorów z Wielkiej Brytanii.
Ø Część ustna: Egzamin ustny przeprowadzany jest przez wykwalifikowanych egzaminatorów – wykładowców naszego Centrum. Egzamin jest nagrywany i wysyłany do Wielkiej Brytanii w celu weryfikacji
i zapewnienia najwyższych standardów oceniania.

Gdzie można przystąpić do egzaminu Pearson Test of English General?
 
 
W naszym Centrum Egzaminacyjnym, które mieści się przy ul. Mickiewicza 11 w Krotoszynie.
 
 
Dodatkowe informacje:
 
https://www.pearson.pl/egzaminy-pte-lcci-i-kwalifikacje-btec/
 
 
Kontakt: Sekretariat Centrum Kształcenia i Doskonalenia „Eskulap” w Krotoszynie,
 
ul. Mickiewicza 11, 63-700 Krotoszyn
 
Tel. 882061564, 666058992
 
www.centrumeskulap.eu
 
 
Zgłoszenia na Egzamin PTE General lub Kurs Doskonalący:
 
Osobiście w Sekretariacie Centrum, drogą mailową na e-sekretariat@centrumeskulap.eu lub na stronie www.centrumeskulap.eu
 

 
 
 
Wróć do spisu treści