AKTUALNOŚCI - CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI "ESKULAP" W KROTOSZYNIE

Centrum Kształcenia i Doskonalenia  ESKULAP w Krotoszynie

Przejdź do treści
Uprzejmie informujemy, że w dniu
23 grudnia 2022 roku (piątek) oraz
30 grudnia 2022 roku (piątek)

Sekretariat jest nieczynny.

W sprawach pilnych proszę o kontakt
z Panią Dyrektor mgr Wandą Kruszczyńską
pod numerem telefonu 668-129-574.


Szanowni Państwo,
Akredytowane Centrum Doskonalenia Nauczycieli "Eskulap" w Krotoszynie we współpracy z WWSSE w Środzie Wlkp.,
uprzejmie informuje,że prowadzi nabór na studia podyplomowe rozpoczynające się w marcu 2021 roku    w specjalnościach:

Pedagogika korekcyjna(Terapia pedagogiczna) -3 semestralne
Logopedia -4 semestralne
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (Surdopedagogika)-3 semestralne
Doradztwo zawodowe i edukacyjne z coachingiem-3 semestralne

Studenci przygotowywani są przez Wykładowców praktyków.

Serdecznie zapraszamy do składania dokumentów.

Sekretariat – ul.Mickiewicza 11, 63-700 Krotoszyn
Tel. – 882 061 564 lub 668 129 574
Więcej informacji: http://centrumeskulap.eu/

Szanowni Państwo,
Dyrektor Akredytowanego Centrum Doskonalenia Nauczycieli "Eskulap" w Krotoszynie we współpracy z WWSSE w Środzie Wlkp., uprzejmie informuję,że są jeszcze wolne miejsca na studiach podyplomowych:

- Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną(Oligofrenopedagogika)
-Logopedia
-Pedagogika korekcyjna(Terapia pedagogiczna)

Zajęcia odbywają się w formie zdalnej poprzez platformę Microsoft Teams do momentu przejścia powiatu krotoszyńskiego w strefę żółtą, gdzie zajęcia będą się odbywały stacjonarnie w siedzibie Centrum w Krotoszynie przy ul. Mickiewicza 11.   

Studenci przygotowywani są przez Wykładowców praktyków.
Serdecznie zapraszamy do składania dokumentów.

Sekretariat – ul.Mickiewicza 11, 63-700 Krotoszyn
Tel. – 882 061 564 lub 668 129 574
Więcej informacji: http://centrumeskulap.eu/

Szanowni Państwo,
Dyrektor Akredytowanego Centrum Doskonalenia Nauczycieli "Eskulap" w Krotoszynie we współpracy z WWSSE w Środzie Wlkp.,
uprzejmie informuję,że są jeszcze wolne miejsca na studiach podyplomowych:


- Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną(oligofrenopedagogika)
-Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu


Zajęcia rozpoczynają się 24 października 2020 (sobota) w formie zdalnej poprzez platformę Microsoft Teams do momentu przejścia powiatu krotoszyńskiego w strefę żółtą, gdzie zajęcia będą się odbywały stacjonarnie w siedzibie Centrum w Krotoszynie przy ul. Mickiewicza 11.  

Studenci przygotowywani są przez Wykładowców praktyków.
Serdecznie zapraszamy do składania dokumentów.


Sekretariat – ul.Mickiewicza 11, 63-700 Krotoszyn
Tel. – 882 061 564 lub 668 129 574

Szanowni Słuchacze i Studenci studiów podyplomowych
Dyrektor Centrum Doskonalenia Nauczycieli „Eskulap”
w Krotoszynie , uprzejmie informuję, że w związku z decyzją Prezesa
Rady Ministrów, który wprowadza nowe zasady bezpieczeństwa
obowiązujące w strefie czerwonej od 17 października 2020 r.
prowadzone będzie nauczanie zdalne do momentu przejścia
powiatu w strefę żółtą.Serdecznie zapraszamy na kolejną edycję 48-godzinnego kursu pedagogicznego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

Zajęcia rozpoczynają się 24 września (czwartek) godz. 16:00 w Centrum Kształcenia i Doskonalenia ”Eskulap”w Krotoszynie przy ul. Mickiewicza 11
Istnieje możliwość prowadzenia zajęć teoretycznych online, natomiast zajęcia praktyczne prowadzone będą w siedzibie Centrum.CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI „ESKULAP”
W KROTOSZYNIE WE WSPÓŁPRACY Z WIELKOPOLSKĄ WYŻSZĄ
SZKOŁĄ SPOŁECZNO- EKONOMICZNĄ W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ

PROWADZI REKRUTACJE NA

3 SEMESTRALNE STUDIA PODYPLOMOWE W ROKU AKADEMICKIM

2020/2021

Program na studiach podyplomowych jest zgodny z przepisami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu
nauczyciela (Dz. U. z 2019 r., poz. 1450).

 Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością
intelektualną(Oligofrenopedagogika)
 Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością
słuchową(Surdopedagogika)
 Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością
wzrokową(Tyflopedagogika)
 Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
 Pedagogika korekcyjna(Terapia pedagogiczna)
 Przygotowanie pedagogiczne
 Logopedia(3 i 4-semestralne)
 Neurologopedia(studia 2-semestralne dla Logopedów)
 Organizacja i zarządzanie oświatą(studia 2-semestralne)
 Nauczanie informatyki i zajęcia komputerowe z programowaniem

INFORMACJE I ZAPISY:
Krotoszyn ul. Mickiewicza 11
Sekretariat(budynek G)
tel. 882 061 564
668 129 574

e-mail: sekretariat@policealnaszkola.eu
strona : https://www.centrumeskulap.eu/


Szanowni Studenci.

Zajęcia na studiach podyplomowych w Wielkopolskiej Wyższej
Szkole Społeczno-Ekonomicznej w Środzie Wielkopolskiej w
związku z pandemią zostają zawieszone do dnia 24.05.2020 roku.
Realizacja procesu kształcenia w dalszym ciągu odbywać się będzie
zdalnie.

Wanda Kruszczyńska

Dyrektor Centrum Doskonalenia Nauczycieli

”Eskulap” w Krotoszynie


Uwaga Studenci studiów podyplomowych, zajęcia zawieszone do 26 kwietnia 2020 r.
Dyrektor Centrum Doskonalenia Nauczycieli „Eskulap” w Krotoszynie
w związku z decyzją Prezesa Rady Ministrów  przedłuża zawieszenie
zajęć dydaktycznych  do  dnia  26 kwietnia 2020 r.(włącznie)
Realizacja procesu kształcenia w okresie od 25 marca do 26 kwietnia 2020 r.
odbywać się będzie w zmienionych warunkach organizacyjnych z
wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość .
Wanda Kruszczyńska
Dyrektor Centrum Doskonalenia Nauczycieli
„Eskulap” w Krotoszynie05.04.2020

SZANOWNI STUDENCI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

DYREKTOR CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI "ESKULAP" W KROTOSZYNIE ZWRACA SIĘ Z UPRZEJMĄ PROŚBĄ O BIEŻĄCE ŚLEDZENIE E-MAILI GRUPOWYCH ,PONIEWAŻ WYKŁADOWCY NA BIEŻĄCO WYSYŁAJĄ MATERIAŁY ZGODNIE Z HARMONOGRAMEM ZAJĘĆ.INFORMUJĘ RÓWNIEŻ,ŻE BUDYNEK G ( SEKRETARIAT) JEST CAŁKOWICIE WYŁĄCZONY,WSZYSTKIE SPRAWY PROSZĘ KIEROWAĆ DO DYREKTORA TELEFONICZNIE LUB E-MAILEM

Z POWAŻANIEM
WANDA KRUSZCZYŃSKA
DYREKTOR CDN ''ESKULAP'' W KROTOSZYNIESZANOWNI STUDENCI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH !

W związku z zawieszeniem zajęć na Uczelni spowodowanym zagrożeniem KORONAWIRUSEM informuję, że wykładowcy udostępnią Państwu materiały do zrealizowania programu studiów za pomocą portalu studenckiego e-student.
Prosimy o bieżące śledzenie naszej strony internetowej, aplikacji e-student, oraz wszelkich źródeł kontaktu komunikacji elektronicznej pomiędzy wykładowcą a studentami (np. e-mail grupowy itd.)
                                  
 Z POWAŻANIEM  WANDA KRUSZCZYŃSKA
DYREKTOR CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI "ESKULAP' W KROTOSZYNIE
Komunikat Dyrektora Centrum Doskonalenia
Nauczycieli ”Eskulap” w KrotoszynieSzanowni Państwo, w związku z decyzją Prezesa Rady Ministrów w sprawie zawieszenia zajęć dydaktycznych na uczelniach, informujemy, że zajęcia dydaktyczne WWSSE prowadzone w Centrum Doskonalenia Nauczycieli ”Eskulap” w Krotoszynie zostają zawieszone w terminie  od 14 marca 2020 roku do 25 marca 2020 roku (włącznie).

Sposób odrobienia odwołanych zajęć zostanie podany na kolejnych zajęciach.

Prosimy o regularne sprawdzanie naszej strony: http://centrumeskulap.eu/ oraz poczty e-mailowej.

O dalszym postępowaniu będziemy Państwa informować na bieżąco.


 
17.03.2020

Komunikat Dyrektora Centrum Doskonalenia Nauczycieli
 
”Eskulap”/Centrum Kształcenia i Doskonalenia ”Eskulap”
 
w Krotoszynie
 

 
w związku z Ustawą z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374) oraz Rozporządzeniem MEN z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zarządza się co następuje.

 
W okresie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych tj. od dnia 16 marca do dnia 25 marca 2020 roku Sekretariat Centrum będzie zamknięty dla interesantów. W związku z powyższym wszystkie sprawy kierować prosimy drogą mailową
 

 
na adres: sekretariat@policealnaszkola.eu
 
lub telefonicznie: 882-061-564/668-129-574

 
W sprawach pilnych i wymagających natychmiastowego rozstrzygnięcia prosimy o kontakt z mgr Wandą Kruszczyńską Dyrektorem Centrum Doskonalenia Nauczycieli ”Eskulap”/Centrum Kształcenia i Doskonalenia ”Eskulap” w Krotoszynie - 668-129-574
Wróć do spisu treści