O NAS - CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI "ESKULAP" W KROTOSZYNIE

Centrum Kształcenia i Doskonalenia  ESKULAP w Krotoszynie

Przejdź do treści

Centrum Kształcenia i Doskonalenia Eskulap ( wpis do ewidencji niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat  Krotoszyński  pod numerem 29 oraz do rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem 2.30/00020/2011 ) prowadzi ustawiczne kształcenie, dokształcanie i doskonalenie osób dorosłych w formach pozaszkolnych, realizując ideę rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy w szczególności poprzez: kursy pierwszej pomocy przedmedycznej, kursy opieki nad osobą starszą i dzieckiem, kursy masażu leczniczego, kursu żywienia i dietetyki   kursy komputerowe oraz szkolenia wynikające z „ustawy żłobkowej” opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym, dzienny opiekun, wolontariusz, niania  i inne wynikające z potrzeb rynku.


Ukończenie pozaszkolnych form kształcenia, dokształcania i doskonalenia potwierdza zaświadczenie , certyfikat i świadectwo wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Kształcimy  łącząc wiedzę teoretyczną z praktyczną, zgodnie z obowiązującymi wymogami.
Centrum Doskonalenia Nauczycieli ,,Eskulap” w Krotoszynie działa na podstawie art. 77a ust.3 i art.82 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz § 24 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2009r. Nr 200,poz. 1537 z późn. zm.).
Siedzibą Centrum Doskonalenia Nauczycieli jest  63 -700 Krotoszyn ul. Mickiewicza 11 ( Budynek ZSP nr 1).

Centrum Doskonalenia Nauczycieli "Eskulap" w Krotoszynie zostało wpisane do Ewidencji Niepublicznych Placówek Doskonalenia Nauczycieli dnia 26 marca 2014 roku pod Nr DE.III.1.5471.53/1/2014 przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego .

Celem Centrum jest doskonalenie zawodowe i doradztwo metodyczne dla nauczycieli i kadry kierowniczej szkół i placówek.
Zasięg terytorialny obejmuje cały kraj.


W naszej ofercie znajdują się:
- Kursy kwalifikacyjne (uruchamiane na podstawie zgody Wielkopolskiego Kuratora Oświaty)
- Szkolenia doskonalące
- Warsztaty
- Szkolenia Rad Pedagogicznych
- Studia podyplomoweWróć do spisu treści