O NAS - CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI "ESKULAP" W KROTOSZYNIE

Centrum Kształcenia i Doskonalenia  ESKULAP w Krotoszynie

Przejdź do treści

 Centrum Kształcenia i Doskonalenia Eskulap (wpisane do ewidencji niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Krotoszyński  pod numerem 29 oraz do rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem 2.30/00017/2020.) prowadzi ustawiczne kształcenie, dokształcanie i doskonalenie osób dorosłych w formach pozaszkolnych, realizując ideę rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy w szczególności poprzez: kursy pierwszej pomocy przedmedycznej, kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu, kursy opieki nad osobą starszą i dzieckiem, kursy masażu leczniczego, kursu żywienia i dietetyki, kursy komputerowe oraz szkolenia wynikające z „Ustawy żłobkowej” opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym, dzienny opiekun, , niania i inne wynikające z potrzeb rynku znajdujące się w Informatorze Centrum.
Ukończenie pozaszkolnych form kształcenia, dokształcania i doskonalenia potwierdza zaświadczenie, certyfikat i świadectwo wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami.


Kształcimy  łącząc wiedzę teoretyczną z praktyczną, zgodnie z obowiązującymi wymogami.


 Centrum Doskonalenia Nauczycieli ,,Eskulap” w Krotoszynie (wpisane do Ewidencji Niepublicznych Placówek Doskonalenia Nauczycieli dnia 26 marca 2014 roku pod Nr DE.III.1.5471.53/1/2014 przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego).
 Z wielką przyjemnością i ogromną satysfakcją pragniemy poinformować, że w dniu 30 lipca 2019 roku Decyzją Nr 110.2.79.2019 nasze Centrum otrzymało akredytację Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. Jesteśmy dumni z tego, że oceniacie Państwo bardzo wysoko naszą pracę i jej przydatność w życiu codziennym, co zostało potwierdzone kuratoryjną ewaluacją zewnętrzną jak i otrzymaniem akredytacji Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.
 Zgodnie z naszą misją „Centrum Doskonalenia Nauczycieli Eskulap w Krotoszynie dba o wysoką jakość świadczonych usług edukacyjnych”.

Celem Centrum jest doskonalenie zawodowe i doradztwo metodyczne dla nauczycieli i kadry kierowniczej szkół i placówek. Zasięg terytorialny obejmuje cały kraj.


W naszej ofercie znajdują się:
- Kursy kwalifikacyjne (uruchamiane na podstawie zgody Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, zgodne z Rozporządzeniem MEN  z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli
- Kursy doskonalące i nadające uprawnienia
- Warsztaty
- Szkolenia Rad Pedagogicznych
- Studia podyplomowe


CENTRUM "ESKULAP" to:
  • WIELOLETNIE DOŚWIADCZENIE
  • POSIADANIE UPRAWNIEŃ
  • WPROWADZANE PROMOCJE
  • NAUKA POD OKIEM WYKŁADOWCÓW -PRAKTYKÓW W SWOJEJ DZIEDZINIE
  • PROFESJONALNE PRACOWNIE ZAWODOWE, WYPOSAŻONE ZGODNIE Z WYTYCZNYMI MEN
  • STAŁE CZESNE
  • DOBRA LOKALIZACJA - BLISKO DWORCA PKP I PKS
  • MIEJSCA PARKINGOWE I NOCLEGOWE
  • MIŁA I PRZYJAZNA ATMOSFERA
[image:image-0][image:image-1]
[image:image-2][image:image-3]
[image:image-11][image:image-4][image:image-5][image:image-6]
[image:image-7][image:image-8][image:image-9]
PRACOWNIA PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ

[image:image-4]           [image:image-7]          Pracownia językowo-multimedialna
nowej generacji
omnneo®


  
    omnneo® to nowoczesne rozwiązanie, służące jako pomoc dydaktyczna na wszystkich szczeblach szkolnictwa. System ten projektowany był z myślą, aby posiadać jak najwięcej użytecznych i przydatnych funkcji, zachowując jednak prostotę obsługi.
      
 System ten oparty jest o technologie cyfrową, która jest podstawą każdej profesjonalnej pracowni językowej w Europie.
Pracownia składa się z następujących elementów : pulpit sterujący, komputer z ekranem dotykowym, meble, słuchawki,  krzesła ISO, projektor, tablica interaktywna oraz nowoczesny system do przeprowadzania testów.

  [image:image-0]      [image:image-3][image:image-1]   [image:image-2]
     
PRACOWNIA - ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH 


[image:image-8]

PRACOWNIA MASAŻU SHANTALA


[image:image-0][image:image-6][image:image-5]

PRACOWNIA ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH


[image:image-4]    [image:image-5]


[image:image-6]

Wróć do spisu treści