Ortoptyka - CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI "ESKULAP" W KROTOSZYNIE

Centrum Kształcenia i Doskonalenia  ESKULAP w Krotoszynie

Przejdź do treści

Kurs ortoptyki

Ortoptyka - pozyskiwanie wiedzy z zakresu diagnozy i rehabilitacji ortoptycznej jak również wykorzystanie rehabilitacji - ćwiczeń ortoptycznych u dorosłych i dzieci z trudnościami w czytaniu. Wszystkie badania wykonuje się na zlecenie lekarza za pomocą odpowiednich urządzeń i tablic testowych. Ortoptysta przygotowuje pacjentów do zabiegów operacyjnych a następnie nadzoruje i prowadzi ich rehabilitację. Odpowiada także za prowadzenie ćwiczeń u pacjentów z różnymi rodzajami zeza, w celu powstrzymania dalszego postępowania wad wzroku. Miejscem pracy dla ortoptystów są gabinety okulistyczne, gabinety ortoptyczne, poradnie leczenia zeza oraz szpitalne oddziały okulistyczne.


Stopień 1  (40 godzin)


Cele i zadania pracy pomocy ortoptycznej, społeczne znaczenie leczenia zeza i niedowidzenia


• opracowanie karty badania pacjenta ( prowadzenie wywiadu)
• zapis wyników badań
• anatomia i fizjologia budowy oka ( Prawa Heringa i Sheringtona )
• podstawowe badanie ortoptyczne
• badanie strabologiczne
• przygotowanie do ćwiczeń
• profilaktyka okulistyczna i strabologiczna
• ćwiczenia usprawniające układ wzrokowy
• obuoczne widzenie
• oświata zdrowia


Wróć do spisu treści