Wychowanie do życia w rodzinie - CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI "ESKULAP" W KROTOSZYNIE

Centrum Kształcenia i Doskonalenia  ESKULAP w Krotoszynie

Przejdź do treści
Kurs kwalifikacyjny z zakresu zajęć edukacyjnych „wychowanie do życia w rodzinie”
 
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że trwa rekrutacja na kurs kwalifikacyjny z zakresu zajęć edukacyjnych „wychowanie do życia w rodzinie”.
 
Zajęcia odbywać się będą w cyklach sobotnio – niedzielnych.
Koszt kursu uzależniony będzie od liczby uczestników.
 
Adresatami kursu są czynni zawodowo nauczyciele. Kurs prowadzony jest w oparciu o program ramowy MEN – Warszawa 1999 r., na podstawie zgody Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.
 
(Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U. Nr 50, poz. 400, [§ 18. 1, § 14. 1.])
Celem kursu jest przekazanie słuchaczowi treści z różnych dyscyplin wiedzy: antropologii filozoficznej, etyki, psychologii, pedagogiki, socjologii, biologii, seksuologii. Oprócz przygotowania merytorycznego kurs pozwala na zdobycie umiejętności metodycznych, m.in. prowadzenie zajęć metodami aktywizującymi.
 
Zajęcia na kursie organizowane są na podstawie programu MEN w wymiarze 250 godzin.  Po ukończeniu kursu absolwent otrzyma świadectwo wg wzoru MEN o uzyskaniu kwalifikacji do prowadzenia zajęć edukacyjnych „wychowanie do życia w rodzinie”.

Kryteria naboru:
Kandydaci na kurs powinni legitymować się dyplomem ukończenia studiów wyższych i przygotowaniem pedagogicznym.
 
Harmonogramzajęć:
Osoby zakwalifikowane otrzymają pismo potwierdzające datę  rozpoczęcia kursu oraz harmonogram zajęć.
 
Szczegółowych informacji udziela sekretariat : ul. Mickiewicza 11, 63-700 Krotoszyn,
tel. 668 129 574 lub 882 061 564
 
Wróć do spisu treści