Technik optyk (KKZ) - CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI "ESKULAP" W KROTOSZYNIE

Centrum Kształcenia i Doskonalenia  ESKULAP w Krotoszynie

Przejdź do treści

UWAGA !   Od 1 września 2015 kwalifikacyjny kurs zawodowy (M14,M30) w zawodzie technik optyk prowadzony będzię przez Szkołę ( sprawdź ) 


KURS: TECHNIK OPTYK (KKZ)


Zgodnie z reformą oświaty z 19 sierpnia 2011 r, od września 2012 r. nauka na tym kierunku jest możliwa w ramach Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych dla Dorosłych oraz zgodnie z podpisaną nowelizacją w dniu 08.08.2014 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego w szkole policealnej

Organizacja kształcenia


Zajęcia odbywają się w trybie zaocznym : soboty i niedziele (2 razy w miesiącu).

Wymagania wobec słuchacza:


 • bez ograniczeń wieku ,  

 • brak koniecznosci posiadania zdanej matury,

 • bez przerywania dotychczasowego zatrudnienia oraz studiów przez słuchaczy.


Absolwenci  Szkoły po roku nauki otrzymują świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego M.30., a po zdaniu egzaminu państwowego potwierdzającego kwalifikacje  M.30.,pod koniec pierwszego roku  nauki świadectwo ukończenia  kwalifikacji M.30.Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych ,wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Poznaniu.

W drugim roku nauki realizowana jest druga kwalifikacja M.14. Montaż i naprawa elementów i układów optycznych.
Po pozytywnym zdaniu dwóch kwalifikacji i posiadaniu średniego wykształcenia absolwenci otrzymują dyplom technika optyka i europass w języku angielskim który stwarza możliwość pracy i nauki w Europie wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Poznaniu.

Kwalifikacje :


M.14. Montaż i naprawa elementów i układów optycznych

M.30. Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych

Słuchacz po ukończeniu szkoły dzięki zdobytej wiedzy teoretycznej i praktycznej będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych :


 • wykonywania i naprawiania elementów i układów optycznych;

 • wykonywania pomiarów oftalmicznych;

 • udzielania instruktażu w zakresie dobierania pomocy wzrokowych i posługiwania się nimi;

 • wykonywania i naprawiania pomocy wzrokowych.


Praca czeka na Ciebie w:


 • Gabinetach Optometrystyczno- Kontaktologicznych,

 • Pracowniach Optycznych,

 • Salonach Optycznych,

 • Pracowniach optometrysty,

 • Zakładach Optyczno-Naprawczych,

 • Własna działalność gospodarcza


Plan nauczania:


Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

 • Podstawy konstrukcji maszyn

 • Optyka i przyrządy optyczne

 • Technologia pomocy wzrokowych

 • Anatomia,fizjologia i patologia oka

 • Działalność gospodarcza w optyce


Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:


 • Rysunek techniczny

 • Pomoce wzrokowe

 • Pomiary i technologie optyczno-mechaniczne


Praktyka zawodowa(4tyg. 160godz.)
Wróć do spisu treści