STUDIA UNI-TERRA - CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI "ESKULAP" W KROTOSZYNIE

Centrum Kształcenia i Doskonalenia  ESKULAP w Krotoszynie

Przejdź do treści
STUDIA PODYPLOMOWE

Wychodząc naprzeciw potrzebom środowiska oświatowego, Centrum Doskonalenia 
Nauczycieli "Eskulap" w Krotoszynie nawiązało współpracę z Wyższą Szkołą Uni-terra
w Poznaniu  , która w Naszym Centrum w Krotoszynie prowadzić
będzie studia podyplomowe z zakresu podanego poniżej.

Wyższa Szkoła Uni-Terra w Poznaniu jest uczelnią opierającą się na znakomitych dydaktykach z całego kraju. Idea funkcjonowania uczelni jest bardzo prosta - spoiwem wszelkich związków między ludźmi jest szeroko rozumiana kultura. To właśnie ona stanowi wspólny mianownik wykładanych przez nas przedmiotów, a także filozofii nauczania. Wszelka inność, nietypowość, odmienność nie przeszkadza, wręcz przeciwnie - wzbogaca. Stajemy się przez to sami trochę inni, bardziej otwarci i empatyczni. Zaczynamy rozwijać się nie tylko dla samych siebie, ale również dla innych i poprzez innych. W tym procesie ważny jest cel, jaki chcemy osiągnąć. Czasami jest to dobrze płatna praca, satysfakcja z wykonywanego zawodu, poszukiwanie przygód, poczucie samorealizacji, a czasami potrzeba pomocy potrzebującym.
WS Uni-Terra dysponuje atrakcyjną ofertą dla osób, które chcą powiązać swoją karierę zawodową z pedagogiką specjalną, dietetyką i filologią angielską. Uczelnia daje możliwość rozwoju także na studiach podyplomowych. Dzięki temu każdy absolwent jest specjalistą w wybranym przez siebie temacie i dysponuje praktyczną wiedzą, niezbędną do podjęcia pracy w zawodzie. Położenie nacisku na nowoczesną metodykę nauczania i najlepszych praktyków w kraju daje studentom WS Uni-Terra gwarancję doskonałego przygotowania do wejścia na rynek pracy.

Dokumenty proszę składać osobiście do sekretariatu :

CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI "ESKULAP"
ul. Mickiewicza 11 (budynek ZSP nr 1)
63-700 Krotoszyn 

Wróć do spisu treści