Pierwsza pomoc - CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI "ESKULAP" W KROTOSZYNIE

Centrum Kształcenia i Doskonalenia  ESKULAP w Krotoszynie

Przejdź do treści

Dyrektor Centrum Kształcenia i Doskonalenia „ESKULAP” przy Policealnej Szkole Pracowników Służb Społecznych w Krotoszynie, uprzejmie informuje, że w związku z nowymi wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji z 2010 roku, organizuje:

8-godzinne szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Szkolenie prowadzone jest przez profesjonalną kadrę medyczną po Akademii Medycznej w Lublinie i we Wrocławiu z zastosowaniem nowoczesnego sprzętu jak:

  • automatyczna defibrylacja zewnętrzna,

  • aparat Ambu,

  • fantomy z diodami dla dziecka i dorosłego,

  • materiały do pozoracji sytuacji i środki opatrunkowe.Program szkolenia obejmuje:

  • 140minut zajęć teoretycznych

  • 340minut zajęć praktycznych.Celem szkolenia jest :
prawidłowe rozpoznanie i sprawne reagowania w stanach zagrożenia życia
postępowanie zgodne z normami obowiązującymi w Unii Europejskiej.

Szkolenie kończy się egzaminem pisemnym i praktycznym uwieńczonym zaświadczeniem zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Wróć do spisu treści