O NAS - CDN - CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI "ESKULAP" W KROTOSZYNIE

Centrum Kształcenia i Doskonalenia  ESKULAP w Krotoszynie

Przejdź do treści


Centrum Doskonalenia Nauczycieli ,,Eskulap” w Krotoszynie działa na podstawie art. 77a ust.3 i art.82 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz § 24 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2009r. Nr 200,poz. 1537 z późn. zm.).
Siedzibą Centrum Doskonalenia Nauczycieli jest  63 -700 Krotoszyn ul. Mickiewicza 11 ( Budynek ZSP nr 1).Celem Centrum jest doskonalenie zawodowe i doradztwo metodyczne dla nauczycieli i kadry kierowniczej szkół i placówek.

Zasięg terytorialny obejmuje cały kraj.W naszej ofercie znajdują się:
- Kursy kwalifikacyjne (uruchamiane na podstawie zgody Wielkopolskiego Kuratora Oświaty)
- Szkolenia doskonalące
- Warsztaty
- Szkolenia Rad Pedagogicznych
- Studia podyplomoweZAPRASZAMY SERDECZNIE!
Sekretariat Centrum Doskonalenia Nauczycieli ,,Eskulap” w Krotoszynie czynny:
od wtorku do piątku
w godzinach od 8.00 do 15.30
tel. 882 061 564
  668129574Centrum Doskonalenia Nauczycieli "Eskulap" w Krotoszynie zostało wpisane do Ewidencji Niepublicznych Placówek Doskonalenia Nauczycieli dnia 26 marca 2014 roku pod Nr DE.III.1.5471.53/1/2014 przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego .
Wróć do spisu treści