Metodyka nauczania języka obcego w okresie wczesnoszkolnym - CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI "ESKULAP" W KROTOSZYNIE

Centrum Kształcenia i Doskonalenia  ESKULAP w Krotoszynie

Przejdź do treści
Kurs z zakresu metodyki nauczania języka obcego w okresie wczesnoszkolnym dla nauczycieli nauczania początkowego
 
Szanowni Państwo, 
Uprzejmie informujemy, że trwa rekrutacja na kurs kwalifikacyjny z zakresu metodyki nauczania języka obcego w okresie wczesnoszkolnym dla nauczycieli nauczania początkowego.
 
Zajęcia odbywać się będą w cyklach sobotnio – niedzielnych.
Koszt kursu uzależniony będzie od liczby uczestników.
 
Adresatem kursu są czynni zawodowo nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej chcący uzyskać kwalifikacje do nauczania języka angielskiego na wczesnym etapie edukacji (przedszkole i klasy I-III szkoły podstawowej). Kurs prowadzony jest w oparciu o program ramowy MEN, na podstawie zgody Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.
 
(Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U. Nr 50, poz. 400, [§ 18. 1, § 14. 1.])
Zajęcia na kursie organizowane są na podstawie programu MEN w wymiarze 240 godzin.  Po ukończeniu kursu absolwent otrzyma świadectwo wg wzoru MEN o uzyskaniu kwalifikacji:
kursu kwalifikacyjnego z zakresu metodyki nauczania języka angielskiego w okresie wczesnoszkolnym zgodnie z wymogami rozporządzenia MEN z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. Nr 200, poz. 1537, z późn. zm.). Świadectwo uprawnia do nauczania języka angielskiego w przedszkolach i klasach I-III szkoły podstawowej.
 
Kryteria naboru:
Kandydaci na kurs powinni legitymować się dyplomem ukończenia studiów wyższych o profilu pedagogicznym ze specjalizacją nauczanie początkowe lub dyplomem zakładu szkolenia nauczycieli (licencjat) w zakresie nauczania początkowego, min. 2 – letnią praktyką zawodową, uzyskaniem pozytywnego wyniku egzaminu wstępnego z języka na poziomie średniozaawansowanym oraz planujących dalsze ustawiczne doskonalenie własnych kompetencji językowych poza ramami danego kursu i ubiegających się o uzyskanie kwalifikacji do nauczania języka obcego w I etapie edukacyjnym (kl. I – III szkoły podstawowej).
 
Harmonogram zajęć:
Osoby zakwalifikowane otrzymają pismo potwierdzające datę  rozpoczęcia kursu oraz harmonogram zajęć.
 
Szczegółowych informacji udziela sekretariat : ul. Mickiewicza 11, 63-700 Krotoszyn,
tel. 668 129 574 lub 882 061 564
 
Wróć do spisu treści