Kurs maturalny - CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI "ESKULAP" W KROTOSZYNIE

Centrum Kształcenia i Doskonalenia  ESKULAP w Krotoszynie

Przejdź do treści

KURSY PRZYGOTOWAWCZE DO MATURY:

JĘZYK POLSKI
JĘZYK NIEMIECKI
JĘZYK ANGIELSKI
MATEMATYKA
GEOGRAFIA
CHEMIA
FIZYKA
BIOLOGIA
HISTORIA


Czas trwania - jeden miesiąc (32 h)
Forma nauczania : wykłady, ćwiczenia - zakończone przeprowadzeniem próbnej matury z omówieniem wyników
Tryb kształcenia: dzienny (dwa razy w tygodniu, 3-4 godziny lekcyjne ,po godzinie 16.00) ,weekendowy (3-4 godziny lekcyjne)
Prowadzący - wykwalifikowani nauczyciele, egzaminatorzy maturalni OKE
Miejsce - Krotoszyn, Mickiewicza 11, ZSP nr 1 , bud. CKU , nowoczesna sala językowo-multimedialna
Certyfikat ukończenia

POWTÓRZ I UTRWAL WIEDZĘ
ZDOBYTĄ W SZKOLĘ
ZAPRASZAMYWróć do spisu treści