Kurs języka migowego dla nauczycieli - CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI "ESKULAP" W KROTOSZYNIE

Centrum Kształcenia i Doskonalenia  ESKULAP w Krotoszynie

Przejdź do treści
32-godzinny kurs języka migowego
Program kursu obejmuje :

• obszar daktylografii

• obszar ideografii

• interaktywne ćwiczenia oraz trening integracyjny


Cel kursu:
Zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie podstaw komunikowania się w języku migowym .
Kurs kończy się sprawdzeniem efektów kształcenia oraz otrzymaniem zaświadczenia wydanego na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli.


Informacje i zgłoszenia:
tel. 668-129-574 lub osobiście w sekretariacie Centrum Doskonalenia Nauczycieli „Eskulap” w Krotoszynie ul. Mickiewicza 11, 63-700 Krotoszyn (budynek G ZSP nr1).
Zgodnie z podpisaną 12 września 2011 r. przez Prezydenta RP Ustawą o języku migowym i innych środkach wspierania komunikowania się, instytucje publiczne, a także osoby w nich zatrudnione, służby ratowniczo-interwencyjne, jak również zakłady opieki zdrowotnej będą zobowiązane do zapewnienia wsparcia niesłyszącym w pokonaniu istniejących barier komunikacyjnych.

Wróć do spisu treści