hmm - CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI "ESKULAP" W KROTOSZYNIE

Centrum Kształcenia i Doskonalenia  ESKULAP w Krotoszynie

Przejdź do treści
Oferta studiów WS Uni-Terra w Krotoszynie
Lp.NazwaLiczba seme-strówLiczba godzin [h]Wpisowe [zł]Czesne/
10 rat 
[zł]
Czesne/ semestr [zł]
Promocja za wpłatę jednorazow
1.3360
200
2508352300
2.
Bibliotekoznawstwo I Technologia Informacyjna
3350
200
2508352300
3.3350
200
45015004300
4.3350
200
2508352300
5.3410
200

6.
Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza
3350
200
2508352300
7.
Plastyka, Muzyka, Technika
3350
200
32010673000
8.
Przygotowanie pedagogiczne
3330+150
200

9.
Przysposobienie obronne i edukacja dla bezpieczeństwa oraz koordynator bezpieczeństwa placówek edukacji i kultury
3350
200
3008352300
10.
Surdopedagogika
3350
200
2508352300
11.
Terapia pedagogiczna z elementami systemu Marii Montessori
3350
200
2508352300
12.
Terapia i diagnoza pedagogiczna
3350
200
2508352300
13.
Tyflopedagogika
3350
200
2508352300
14.
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
3350
200
2508352300
15.
Wczesne wspomaganie rozwoju i edukacji dziecka z autyzmem
3350
200
2508352300
16.
Wiedza o społeczeństwie i Wychowanie do życia w rodzinie
3350
200
2508352300
17.
Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna
3360
200
2508352300
Czesne płatne w całości lub w ratach (zgodnie z umową).
O przyjęcie na studia mogą się ubiegać osoby, posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich i magisterskich).
Wróć do spisu treści