Aktualności - CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI "ESKULAP" W KROTOSZYNIE

Centrum Kształcenia i Doskonalenia  ESKULAP w Krotoszynie

Przejdź do treści
20.04.2015

Uwaga Nauczyciele przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa !!!

1 września 2015 mija termin ważności kwalifikacji do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie

udzielania pierwszej pomocy.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2009 w sprawie przygotowania

nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy,

zaświadczenie jest ważne przez okres 5 lat od dnia wydania.

W związku z powyższym zapraszamy Państwa na odnowienie uprawnień do prowadzenia zajęć

edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Najbliższe terminy :

I. 30 maj 2015

II. 27 czerwca 2015

III. 29 sierpnia 2015


Szanowni Dyrektorzy i Nauczyciele
szkół i placówek oświatowych     
                                      
Dyrektor Centrum Doskonalenia Nauczycieli ,,Eskulap” w Krotoszynie uprzejmie informuje, że w związku z  istotnymi zmianami rozporządzenia MEN w sprawie funkcjonowania placówek doskonalenia nauczycieli, które będą obowiązywały od 1 stycznia 2015 r., rok 2014 jest ostatnim rokiem, w którym zatwierdzone przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w Poznaniu kursy kwalifikacyjne będą realizowane w 2015 roku. Kursy kwalifikacyjne dają równoznaczne kwalifikacje co ukończenie studiów podyplomowych z danego zakresu.
W związku z powyższym zapraszamy nauczycieli na kursy kwalifikacyjne, realizowane na dotychczasowych zasadach:

KURSY DOSTĘPNE NA STRONIE GŁÓWNEJ
 

Wróć do spisu treści