A2011-2013 - CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI "ESKULAP" W KROTOSZYNIE

Centrum Kształcenia i Doskonalenia  ESKULAP w Krotoszynie

Przejdź do treści
<script type="text/javascript" src="whcookies.js"></script>
 

19.09.2013
 
Komunikat Dyrektora
 
Dyrektor Centrum Kształcenia i Doskonalenia "Eskulap" w Krotoszynie przypomina absolwentom kursu kwalifikacyjnego, że nowy egzamin potwierdzający kwalifikacje M.30 Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych w zawodzie technik optyk 325302 odbędzie się:
 
- część pisemna
 15 października 2013 r. godzina 12.00 (wtorek) - sala nr 27 budynek F
 
Na egzamin proszę stawić się 30 min wcześniej.
Na część pisemną proszę zabrać czarny długopis i dowód osobisty.
 
30.08.2013
 
Szanowni Słuchacze, Absolwenci Szkoły.
Z przyjemnością informuję, że 100 % słuchaczy zdało egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie opiekun medyczny. Osiągnęliście Państwo bardzo wysokie wyniki egzaminu, otrzymując dyplom i europass opiekuna medycznego.
Również cieszę się z wysokich wyników technika optyka.
Gratuluję wszystkim zdającym uzyskania tytułu zawodowego i życzę Państwu dalszych sukcesów w drodze osobistej edukacji.
Dyrektor CKiD ESKULAP.
 
 
 
30.06.2013
 
 
 
Uroczyste wręczenie  świadectw i certyfikatów ukończenia kursu "
Sekretarka medyczna
"
 
 
24.04.2013
 
Miło jest nam poinformować obecnych i przyszłych słuchaczy, że dnia 16 kwietnia 2013 roku nasza Szkoła i Placówka została Ośrodkiem Egzaminacyjnym OKE Poznań w zawodzie opiekun medyczny oraz technik optyk. Dzięki temu nasi słuchacze mogą zdawać egzamin  z przygotowania zawodowego bezstresowo na stanowiskach na których ćwiczą w trakcie zajęć lekcyjnych, a nie w komisjach zewnętrznych (np. Poznań, Łódź, Rawicz). Również w następnym roku szkolnym zabiegać będziemy o Ośrodek Egzaminacyjny dla zawodu technik masażysta, opiekunka dziecięca, technik usług kosmetycznych,technik ochrony fizycznej osób i mienia oraz innych zawodów w których Szkoła kształci.
 
15.03.2013
 
Nabór na szkolenia : Opiekun w żłobku i klubie dziecięcym ,Opiekun dzienny, Wolontariusz oraz szkolenia uzupełniające (zatwierdzone przez MPiPS decyzja nr 15/2011 z dnia 8 czerwca 2011),  które odbędą się 27 kwietnia 2013r. o godz 8.00 w budynku Szkoły „G” sala nr 10 ul. Mickiewicza 11, 63-700 Krotoszyn.
 
 
 
 
11.03.2013
Dyrektor Centrum Kształcenia i Doskonalenia „ESKULAP” przy Policealnej Szkole Pracowników Służb Społecznych w Krotoszynie, uprzejmie informuje, że w związku z nowymi wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji z 2010 roku, organizuje 8 - godzinne szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dla pracowników na terenie zakładu pracy lub w siedzibie Szkoły w dniu 20 kwietnia(sobota) 2013r. o godz.9.00
 
 
 
12.12.2012
 
Uroczyste wręczenie certyfikatów i świadectw ukończenia 160h szkolenia "DZIENNY OPIEKUN"
 
 
 
05.12.2012
 
Uroczyste wręczenie zaświadczeń ukończenia kursu "OPIEKA NAD OSOBĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ"
 
15.10.2012
 
UWAGA ROZPOCZYNAMY KOLEJNE SZKOLENIE
Przyjmujemy zgłoszenia na 160h szkolenie
"DZIENNY OPIEKUN"
które rozpoczynamy 18.10.2012r. o godzinie 8.00 w budynku Policealnej Szkoły Pracowników Służb Społecznych w Krotoszynie.
 
01.10.2012
 
Szkolenie 40 h wolontariusza w żłobku lub klubie dziecięcym
 zakończone wręczeniem zaświadczeń ukończenia szkolenia.
 
 
 
16.09.2012
 
Są jeszcze 3 wolne miejsca
na 40 godzinny kurs wolontariusza w żłobku lub klubie dziecięcym  który rozpocznie się 22.09.2012 o godzinie 8.00 w budynku Policealnej Szkoły Pracowników Służb Społecznych w Krotoszynie (Pracownia pielęgnowania dziecka).
 
12.07.2012
 
CKiD "Eskulap" organizuje od 06-11 sierpnia 2012r.  :
 
40 godzinny kurs opiekun dzienny
- szkolenie uzupełniające skierowane  dla osób które chcą sprawować zawód dziennego opiekuna i posiadają kwalifikacje pielęgniarki,położnej ,opiekunki dziecięcej ,nauczyciela wychowania przedszkolnego,nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo -wychowawczego a posiadają przerwę w pracy z dziećmi do lat 3 przez  okres co najmniej 12 miesięcy bezpośrednio przed podjęciem  zatrudnienia jako dzienny opiekun.
 
40 godzinny kurs wolontariusza w żłobku lub klubie dziecięcym
dla osób które chcą pracować z dziennym opiekunem (mogą być to rodzice dziennego opiekuna pomagające w pracy nad dziećmi do lat 3).
 
 
Wróć do spisu treści