Opiekun w żłobku - CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI "ESKULAP" W KROTOSZYNIE

Centrum Kształcenia i Doskonalenia  ESKULAP w Krotoszynie

Przejdź do treści
OPIEKUN W ZŁOBKU LUB KLUBIE DZIECIĘCYM


UWAGA !!
Prowadzimy Szkolenia w Krotoszynie ( Rawiczu, Pleszewie, Jarocinie, Ostrowie Wlkp. i Kaliszu.)

*w przypadku utworzenia się grupy słuchaczy w Państwa mieście.
Zapraszamy.

...................................................................................................................................................................................
*w przypadku utworzenia się grupy słuchaczy w Państwa mieście.
Zapraszamy.
...................................................................................................................................................................................
40 godzinne szkolenie uzupełniające
Dla osoby która pełni funkcję dziennego opiekuna, posiada odpowiednie kwalifikacje (pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego)

Do odbycia szkolenia nie jest zobowiązana osoba, która pracowała z dziećmi w wieku do lat 3 przez okres co najmniej 12 miesięcy bezpośrednio przed podjęc
iem zatrudnienia jako dzienny opiekun.
Program nauczania obejmuje następujące bloki tematyczne:
Udzielanie dziecku pierwszej pomocy
Umiejętność radzenia sobie ze stresem i rozwiązywania problemów
Innowacyjne metody stymulowania rozwoju dziecka

Wróć do spisu treści