STUDIA WWSSE - CENTRUM KSZTAŁCENIA I DOSKONALENIA "ESKULAP" W KROTOSZYNIE

Centrum Kształcenia i Doskonalenia  ESKULAP w Krotoszynie

Przejdź do treści
STUDIA PODYPLOMOWE

Wychodząc naprzeciw potrzebom środowiska oświatowego, Centrum Doskonalenia 
Nauczycieli "Eskulap" w Krotoszynie nawiązało współpracę z Wielkopolską Wyższą Szkołą 
Społeczno-Ekonomiczną w Środzie Wielkopolskiej , która w Naszym Centrum w Krotoszynie prowadzić
będzie studia podyplomowe z zakresu podanego poniżej.


Wielkopolska Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej jest uczelnią niepubliczną założoną przez Fundację Edukacja (posiadającą status instytucji pożytku publicznego) na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej numer: DSW-3-JP-4001-189/05 z dnia 28.10.2005 roku i wpisaną do rejestru uczelni niepublicznych oraz związków uczelni niepublicznych MNiSW 03.07.2006 r. pod numerem 333.Uczelnia prowadzi studia  magisterskie, inżynierskie, licencjackie oraz studia podyplomowe w różnych specjalnościach na kierunkach: pedagogika, praca socjalna, ekonomia,  informatyka.  
Kadra naukowo - dydaktyczna rekrutuje się z wybitnych przedstawicieli świata nauki oraz uznanych, doświadczonych praktyków. Wszystko to sprawia, ze nasza uczelnia w pełni odpowiada  europejskim standardom kształcenia wyższego.

Jakość WWSSE:"Najwyższa Jakość w Edukacji"


W semestrze letnim roku akademickiego 2013/2014 Wielkopolska Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Środzie Wlpk. poddała się kolejnej ocenie merytorycznej jakości kształcenia, przez Kapitułę Wielkopolskiego Stowarzyszenia Badań nad Jakością "Najwyższa Jakość" pod przewodnictwem prof. dr. hab. Wiktora Gabrusewicza.


Po raz kolejny z satysfakcją przyjęliśmy bardzo wysoką ocenę naszej pracy uwieńczoną przyznaniem certyfikatu NAJWYŻSZA JAKOŚĆ W EDUKACJI, za najwyższą jakość kształcenia oraz profesjonalne zarządzanie organizacją.
Dokumenty proszę składać osobiście do sekretariatu :

CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI "ESKULAP"
ul. Mickiewicza 11 (budynek ZSP nr 1)
63-700 Krotoszyn 

Oferta studiów WWSSE w Krotoszynie
Lp.NazwaLiczba seme-strówLiczba godzin [h]Wpisowe [zł]Czesne/ semestr [zł]
1.33601501000
2.Język niemiecki w zintegrowanej edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej - opis
33601501000
3.Doradztwo zawodowe i edukacyjne - opis
33501501000
4.Ekonomika przedsiębiorstw- opis
21801501250
5.Informatyka- opis
33501501200
6.Organizacja i zarządzanie oświatą- opis
3350150850
7.Opieka i wsparcie aktywizujące osób starszych - opis
21951501200
8. Podstawy przedsiębiorczości- opis
3350150850
9.Rachunkowość i podatki- opis
21801501250
10.Zarządzanie zasobami ludzkimi- opis
21901501250
11.Resocjalizacja i socjoterapia- opis
3350150850
12.Oligofrenopedagogika- opis33501501000
13.3280150850
14.

3
350
150
850

 Studia podyplomowe uzupełniające w Krotoszynie
dla absolwentów kursów kwalifikacyjnych. Studia uzupełniające będą trwały jeden semestr.
 
1.
Język angielski w zintegrowanej edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej 
1
1501000
2.Oligofrenopedagogika-edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i wspomaganie rozwoju oraz edukacja osób ze spektrum Autyzmu
1
1501000
3.Terapia pedagogiczna
1
1501000
4.Organizacja i zarządzanie oświatą  
1
150850
5.Przygotowanie pedagogiczne 
1
150850
6.Zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna 
1
150850

 
 
 
 
 
 
Czesne płatne w całości lub w ratach (zgodnie z umową).
O przyjęcie na studia mogą się ubiegać osoby, posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich i magisterskich).
Wróć do spisu treści