STUDIA WWSSE - CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI "ESKULAP" W KROTOSZYNIE

Centrum Kształcenia i Doskonalenia  ESKULAP w Krotoszynie

Przejdź do treści
STUDIA PODYPLOMOWE

Wychodząc naprzeciw potrzebom środowiska oświatowego, Centrum Doskonalenia
Nauczycieli "Eskulap" w Krotoszynie nawiązało współpracę z Wielkopolską Wyższą Szkołą
Społeczno-Ekonomiczną w Środzie Wielkopolskiej , która w Naszym Centrum w Krotoszynie prowadzić
będzie studia podyplomowe z zakresu podanego poniżej.


Wielkopolska Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej jest uczelnią niepubliczną założoną przez Fundację Edukacja (posiadającą status instytucji pożytku publicznego) na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej numer: DSW-3-JP-4001-189/05 z dnia 28.10.2005 roku i wpisaną do rejestru uczelni niepublicznych oraz związków uczelni niepublicznych MNiSW 03.07.2006 r. pod numerem 333.Uczelnia prowadzi studia  magisterskie, inżynierskie, licencjackie oraz studia podyplomowe w różnych specjalnościach na kierunkach: pedagogika, praca socjalna, ekonomia,  informatyka.  
Kadra naukowo - dydaktyczna rekrutuje się z wybitnych przedstawicieli świata nauki oraz uznanych, doświadczonych praktyków. Wszystko to sprawia, ze nasza uczelnia w pełni odpowiada  europejskim standardom kształcenia wyższego.

Jakość WWSSE:"Najwyższa Jakość w Edukacji"


W semestrze letnim roku akademickiego 2013/2014 Wielkopolska Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Środzie Wlpk. poddała się kolejnej ocenie merytorycznej jakości kształcenia, przez Kapitułę Wielkopolskiego Stowarzyszenia Badań nad Jakością "Najwyższa Jakość" pod przewodnictwem prof. dr. hab. Wiktora Gabrusewicza.

Po raz kolejny z satysfakcją przyjęliśmy bardzo wysoką ocenę naszej pracy uwieńczoną przyznaniem certyfikatu NAJWYŻSZA JAKOŚĆ W EDUKACJI, za najwyższą jakość kształcenia oraz profesjonalne zarządzanie organizacją.
..................................................................................................
Dokumenty proszę składać osobiście do sekretariatu :
CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI "ESKULAP"
ul. Mickiewicza 11 (budynek ZSP nr 1)
63-700 Krotoszyn


Wróć do spisu treści