Pierwsza pomoc dla nauczycieli - CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI "ESKULAP" W KROTOSZYNIE

Centrum Kształcenia i Doskonalenia  ESKULAP w Krotoszynie

Przejdź do treści


KURS DLA NAUCZYCIELI DO PROWADZENIA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH
W ZAKRESIE UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY


Kurs przygotowujący nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy wyposaży Państwa w niezbędną wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu podstawowych czynności resuscytacyjnych oraz postępowania w stanach zagrożenia zdrowia i życia. Dodatkowo zapoznacie się Państwo z zastosowaniem metod nauczania w celu kształtowania poczucia odpowiedzialności za ludzkie życie wśród uczniów.


Kurs nadaje kwalifikacje do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy w szkołach, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. (Dz. U. z dnia 27 marca 2009 r.) w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli.


Adresaci:
Szkolenie skierowane jest do nauczycieli, którzy chcą lub muszą uzyskać kwalifikacje do prowadzenia zajęć lekcyjnych z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.

Zakres wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy

 • podstawy anatomii i fizjologii człowieka

 • bezpieczeństwo własne miejsca zdarzenia oraz poszkodowanego

 • wezwanie pomocy

 • zadławienia

 • poszkodowany nieprzytomny

 • zatrucia

 • podstawowa resuscytacja krążeniowo oddechowa

 • urazy

 • tamowanie krwotoków zewnętrznych i opatrywanie ran

 • unieruchomienie złamań i podejrzeń złamań kości oraz zwichnięć

 • postępowanie w przypadku wychłodzenia i przegrzania

 • prowadzenie wstępnego postępowania przeciwwstrząsowego

 • inne stany nagłego zagrożenia zdrowotnego

 • ewakuacja ze strefy zagrożenia

 • wsparcie psychiczne poszkodowanego

 • udzielanie pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych


Liczba godzin: 32

Kurs kończy się egzaminem (teoretycznym + praktycznym). Obecność na wszystkich zajęciach i pozytywny wynik z egzaminu, skutkują wydaniem zaświadczenia zgodnym ze wzorem, zamieszczonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia.


Wróć do spisu treści