Opiekun w żłobku - CENTRUM KSZTAŁCENIA I DOSKONALENIA "ESKULAP" W KROTOSZYNIE

Idź do spisu treści

Menu główne:

OPIEKUN W ZŁOBKU LUB KLUBIE DZIECIĘCYMUWAGA !!
Prowadzimy Szkolenia w Krotoszynie ( Rawiczu, Pleszewie, Jarocinie, Ostrowie Wlkp. i Kaliszu.)

*w przypadku utworzenia się grupy słuchaczy w Państwa mieście.
Zapraszamy.

...................................................................................................................................................................................


40 godzinne szkolenie uzupełniające

Dla osoby która pełni funkcję dziennego opiekuna, posiada odpowiednie kwalifikacje (pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego)

Do odbycia szkolenia nie jest zobowiązana osoba, która pracowała z dziećmi w wieku do lat 3 przez okres co najmniej 12 miesięcy bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia jako dzienny opiekun.

Program nauczania obejmuje następujące bloki tematyczne:

  • Udzielanie dziecku pierwszej pomocy

  • Umiejętność radzenia sobie ze stresem i rozwiązywania problemów

  • Innowacyjne metody stymulowania rozwoju dziecka 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego