Kurs udzielania pierwszej pomocy w przedmiocie edukacja dla bezpieczeństwa - CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI "ESKULAP" W KROTOSZYNIE

Centrum Kształcenia i Doskonalenia  ESKULAP w Krotoszynie

Przejdź do treści
  


Kurs kwalifikacyjny
Przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy w przedmiocie "Edukacja dla Bezpieczeństwa"
 Cel                     
Uzyskanie kwalifika­cji z  prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy. 1 września 2015 mija termin ważności kwalifikacji do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy.
 
Adresat            
Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek, spełniający wymogi kwalifikacyjne.
 
Kryteria naboru
 Zgłoszenie do sekretariatu Centrum Doskonalenia Nauczycieli „Eskulap” w Krotoszynie. Ul. Mickiewicza 11, 63-700 Krotoszyn,  tel. 668 129 574 /882 061 564

Koszt                 
480,00 zł (możliwość płatności w ratach)
Idea Bank: 84 1950 0001 2006 0246 7313 0002 z dopiskiem
Kurs kwalifikacyjny Przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych
w zakresie udzielania pierwszej pomocy
 
ORGANIZACJA KURSU

Miejsce zajęć:   
Centrum Doskonalenia Nauczycieli „Eskulap”
w Krotoszynie, ul. Mickiewicza 11, 63-700 Krotoszyn

Liczba godzin:  35 (wykłady – 14 godz., ćwiczenia – 21 godz.)
                          
Czas trwania: wrzesień 2015  
 
 
WARUNKI UKOŃCZENIA KURSU (Świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego)
    aktywny udział w zajęciach  
    egzamin końcowy w formie testu
    egzamin praktyczny
 
WYMAGANE DOKUMENTY :
·         podanie
·         ksero dowodu osobistego
·         dyplom ukończenia studiów wyższych
·         zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu w charakterze nauczyciela
Wróć do spisu treści