Szkolenie przygotowujące nauczycieli do prowadzenia zajęć pierwszej pomocy - CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI "ESKULAP" W KROTOSZYNIE

Centrum Kształcenia i Doskonalenia  ESKULAP w Krotoszynie

Przejdź do treści
SZKOLENIE PRZYGOTOWUJĄCE NAUCZYCIELI DO PROWADZENIA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH W ZAKRESIE UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY

Szkolenie przygotowujące nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy wyposaży Państwa w niezbędną wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu podstawowych czynności resuscytacyjnych oraz postępowania w stanach zagrożenia zdrowia i życia. Dodatkowo zapoznacie się Państwo z zastosowaniem metod nauczania w celu kształtowania poczucia odpowiedzialności za ludzkie życie wśród uczniów.

Szkolenie nadaje kwalifikacje do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy w szkołach, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli.

Adresaci:
Szkolenie skierowane jest do nauczycieli, którzy chcą lub muszą uzyskać kwalifikacje do prowadzenia zajęć edukacyjnych z zakresu udzielania pierwszej pomocy w ramach przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa.

Zakres wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy:

· podstawy anatomii i fizjologii człowieka

· bezpieczeństwo własne miejsca zdarzenia oraz poszkodowanego

· wezwanie pomocy

· zadławienia

· poszkodowany nieprzytomny

· zatrucia

· podstawowa resuscytacja krążeniowo – oddechowa

· urazy

· tamowanie krwotoków zewnętrznych i opatrywanie ran

· unieruchomienie złamań i podejrzeń złamań kości oraz zwichnięć

· postępowanie w przypadku wychłodzenia i przegrzania

· prowadzenie wstępnego postępowania przeciwwstrząsowego

· inne stany nagłego zagrożenia zdrowotnego

· ewakuacja ze strefy zagrożenia

· wsparcie psychiczne poszkodowanego

· udzielanie pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych


Liczba godzin: 32

Szkolenie kończy się egzaminem teoretycznym i praktycznym. Obecność na wszystkich zajęciach i pozytywny wynik z egzaminu, skutkują wydaniem zaświadczenia zgodnym ze wzorem, zamieszczonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia.
Wróć do spisu treści