Refrakcja wzroku - CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI "ESKULAP" W KROTOSZYNIE

Centrum Kształcenia i Doskonalenia  ESKULAP w Krotoszynie

Przejdź do treści

Kurs refrakcji wzroku - kurs doskonalący
Głównym założeniem szkolenia z zakresu refrakcji wzroku jest przypomnienie i rozszerzenie wiedzy z anatomii i patofizjologii oka, refrakcji oraz dodanie modułu z kontaktologii.  Absolwenci szkolenia z refrakcji wzroku mogą korygować wady wzroku w kierunku dobrego widzenia.

Program szkolenia z refrakcji wzroku i doboru soczewek kontaktowych

Szkolenie dotyczące specjalizacji w zakresie refrakcji wzroku połączone z kontaktologią jest kierowane do czynnych zawodowo optyków okularowych, którzy chcą nabyć umiejętności w badaniu wad wzroku i dokonywania pomiarów  optometrycznych. Dużym atutem szkolenia jest duża liczba godzin w planie przeznaczona na praktyczny pomiar optometryczny wad wzroku oraz na ćwiczenia w korygowaniu wad.
Kurs zakończony jest egzaminem w formie pisemnej oraz praktycznej, którą stanowi wykonanie badania u pacjenta.

Stopień 1  (50 godzin)


1. Procedura badania refrakcji i jej metody:
• opracowanie karty badania pacjenta ( prowadzenie wywiadu)
• metody subiektywne (Dandersa, badanie przy pomocy foroptera)
• metody obiektywne ( Hartingera, badanie przy pomocy autorefraktometru)
• fizjologiczne zmiany w widzeniu związane z wiekiem
• korekcja starczowzroczności

2. Korekcja widzenia:


2.1. Dysfunkcje wzrokowe - wady refrakcji oka


• oko miarowe emmetropowe
• oko niemiarowe ametropowe


2.2. Niemiarowość
• refrakcja punkt daleki
• refrakcja punkt bliski
• refrakcja sferyczna jednooczna
• refrakcja sferyczna obuoczna  (balans akomodacji)
• astygmatyzm cylinder skrzyżowany
• weryfikacja dobranej korekcji
• prezbiopia
• niedowidzenie - ambliopia

2.3. Klasyfikacja zaburzeń w ustawieniu oczu
• ruchy wergencyjne
• pryzmat


Wróć do spisu treści