Pearson Test of English General - CENTRUM KSZTAŁCENIA I DOSKONALENIA "ESKULAP" W KROTOSZYNIE

Centrum Kształcenia i Doskonalenia  ESKULAP w Krotoszynie

Przejdź do treści


CERTYFIKAT PEARSON TEST OF ENGLISH GENERAL (PTE GENERAL)    
 
Miło nam poinformować, że w październiku 2015r. otrzymaliśmy status oficjalnego Centrum Egzaminacyjnego Pearson Test of English General na wszystkich poziomach biegłości językowej (A1-C2).
Oznacza to, że egzaminy zdawane są na miejscu, bez konieczności  wyjazdu do innego miasta lub innej placówki. Dodatkowym atutem jest to, że egzaminy zdawane są w obecności NASZYCH egzaminatorów. Osoby zainteresowane będą mogły w naszym Centrum  uzyskać międzynarodowy Certyfikat Pearson Test of English General uznawany na całym świecie przez uczelnie wyższe, pracodawców, a także krajowe władze oświatowe.
 
Dla kogo Pearson Test of English General?
 
Pearson Test of English General to egzaminy skierowane do osób, dla których język angielski nie jest językiem ojczystym, a jego znajomość jest ważnym elementem codziennej pracy lub nauki.
Ponadto, Certyfikat Pearson Test of English General daje kwalifikacje nauczycielom wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego do nauczania językach angielskiego na ww. etapach edukacji według Rozporządzenia MEN w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, które należy uzyskać do 31 sierpnia 2020r.  
Certyfikat potwierdzający zdanie egzaminu PTE jest ważny bezterminowo!
 
Czym charakteryzuje się Pearson Test of English General?
 
Ø  Egzaminy Pearson Test of English General sprawdzają praktyczną umiejętność posługiwania się językiem angielskim w zakresie 4 sprawności językowych: słuchania, czytania, pisania i mówienia,
Ø  Egzaminy PTE General kładą większy nacisk na komunikację, niż na znajomość konkretnego słownictwa czy struktur gramatycznych, dlatego też w arkuszu egzaminu pisemnego nie ma wyodrębnionej części gramatycznej (znajomość gramatyki jest sprawdzana w ramach oceny ww. sprawności językowych),
Ø  Zadania bazują na naturalnych sytuacjach komunikacyjnych, które mają miejsce każdego dnia,
Ø  Egzaminy PTE General nie wymagają udziału w konkretnym kursie językowym czy korzystania ze ściśle określonych podręczników, jednakże jako Centrum Kształcenia i Doskonalenia „Eskulap” oferujemy kursy przygotowawcze na różnych poziomach zaawansowania.
 
Jak wygląda egzamin Pearson Test of English General?
 
Egzamin PTE General składa się z części pisemnej i ustnej:
Ø  Część pisemna: Egzamin pisemny składa się z zadań opartych na rozumieniu ze słuchu, czytaniu 
ze zrozumieniem oraz pisania w języku angielskim ocenianych przez niezależnych egzaminatorów z Wielkiej Brytanii.
Ø  Część ustna: Egzamin ustny przeprowadzany jest przez wykwalifikowanych egzaminatorów – wykładowców naszego Centrum. Egzamin jest nagrywany i wysyłany do Wielkiej Brytanii w celu weryfikacji 
i zapewnienia najwyższych standardów oceniania.

Jaką ocenę mogę uzyskać?
 
Ocena łączona przyznawana jest za część pisemną i ustną:
Wyróżnienie – Pass with Distinction
Osiągnięcie – Pass with Merit
Zaliczony – Pass
Niezaliczony – Fail
 
Kiedy można przystąpić do egzaminu Pearson Test of English General?
 
Sesje egzaminacyjne Pearson Test of English General odbywają się w maju, czerwcu i grudniu. 
Należy pamiętać o tym, że zapisy na egzamin w wybranej sesji egzaminacyjnej odbywają się na około jeden miesiąc przed planowanym egzaminem pisemnym. Wszystkie terminy na bieżąco można śledzić 
na www.pearson.pl/pte-general/terminy. 
 
Jak długo trwa egzamin?

 
 
Gdzie mona przystąpić do egzaminu Pearson Test of English General?
 
W naszym Centrum Egzaminacyjnym, które mieści się przy ul. Mickiewicza 11 w Krotoszynie.
 
Dodatkowe informacje:
www.pearson.pl/pte-general
 
Kontakt: Sekretariat Centrum Kształcenia i Doskonalenia „Eskulap” w Krotoszynie,
ul. Mickiewicza 11, 63-700 Krotoszyn
Tel. 882061564, 666058992
www.centrumeskulap.eu
 
Zgłoszenia na Egzamin PTE General lub Kurs Doskonalący:
Osobiście w Sekretariacie Centrum, drogą mailową na e-sekretariat@centrumeskulap.eu lub na stronie www.centrumeskulap.eu.

 
 
 
Wróć do spisu treści