Pearson Test of English General - CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI "ESKULAP" W KROTOSZYNIE

Centrum Kształcenia i Doskonalenia  ESKULAP w Krotoszynie

Przejdź do treści
 


 
 
DOSKONALENIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO DO CERTYFIKATU PEARSON ENGLISH INTERNATIONAL CERTIFICATE (PTE GENERAL)

 
Pearson English International Certificate (PTE General) to międzynarodowy egzamin z języka angielskiego przeznaczony dla nauczycieli, studentów, słuchaczy i uczniów dorosłych, klientów biznesowych.
 
Czym charakteryzuje się egzamin Pearson English International Certificate (PTE General)?
 
   
 • ocenia 4 kluczowe umiejętności tj. mówienie, pisanie, czytanie i rozumienie ze słuchu,
 •  
 • skupia się na żywym języku, spotykanym w codziennym życiu i środowisku edukacyjnym,
 •  
 • uznawany jest przez pracodawców, uczelnie oraz instytucje rządowe i edukacyjne na całym świecie,
 •  
 • pozwala zaprezentować umiejętności językowe podczas wykonywania czynności znanych z życia codziennego, takich jak pisanie wiadomości,      czytanie artykułów czy prowadzenie rozmowy,
 •  
 • egzaminy International Certificate      nie wymagają udziału w konkretnym kursie językowym czy korzystania ze      ściśle określonych podręczników, jednakże jako Centrum Doskonalenia      Nauczycieli „Eskulap” w Krotoszynie oferujemy kursy przygotowawcze na      różnych poziomach zaawansowania.

 
Kiedy i gdzie można przystąpić do egzaminu Pearson English International Certificate (PTE General):
 
 
Sesje egzaminacyjne Pearson English International Certificate (PTE General) odbywają się dwa razy w roku w miesiącach: czerwiec i grudzień w Akredytowanym Centrum Egzaminacyjnym w Krotoszynie przy ul. Mickiewicza 11. Dodatkowym atutem jest to, że egzaminy zdawane są w obecności NASZYCH egzaminatorów.
 
Należy pamiętać o tym, że zapisy na egzamin w wybranej sesji egzaminacyjnej odbywają się na około miesiąc przed planowanym egzaminem pisemnym. Egzaminy w Centrum prowadzone są od 2015 roku.
 
 
Osoby zainteresowane będą mogły w naszym Centrum uzyskać międzynarodowy Certyfikat uznawany na całym świecie przez UCZELNIE WYŻSZE, PRACODAWCÓW, a także KRAJOWE WŁADZE OŚWIATOWE jako potwierdzenie opanowania wymaganego standardu języka angielskiego. W Polsce jest uznawany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej do NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W PRZEDSZKOLACH I KLASACH 1-3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ oraz przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w procesie rekrutacji do SŁUZBY CYWILNEJ. Zastępuje również egzamin DOKTORANCKI z języka angielskiego.
 
 
Dla kogo Pearson English International Certificate (PTE General)?
 
 
 
Pearson English International Certificate (PTE General) to egzaminy skierowane do osób, dla których język angielski nie jest językiem ojczystym, a jego znajomość jest ważnym elementem codziennej pracy lub nauki.
 
 
Certyfikat potwierdzający zdanie egzaminu PTE jest ważny bezterminowo!
 
  
 
Jaką ocenę można uzyskać?
 
 
Ocena łączona przyznawana jest za część pisemną i ustną:
 
 
·         Wyróżnienie (Distinction, 70 – 100%)
 
·         Osiągnięcie (Merit, 60 – 69%)
 
·         Zaliczony (Pass, 50 – 59%)
 
·         Niezaliczony (Fail).
 
  
 
Jak długo trwa egzamin?
 
 
International Certificate dostępny jest na sześciu poziomach zaawansowania – A1 (Foundation Level), 1, 2, 3, 4, 5. Na każdym poziomie test składa się z części pisemnej i ustnej i jest skorelowany ze skalą CEFR (Common European Framework Reference for Languages).
         
Poziom egzaminu
        
Poziom CEFR
        
Czas trwania egzaminu (część pisemna + część ustna)
            
Foundation Level
        
A1
        
1 godz. 15 min. + 5 min.
            
Level 1
        
A2
        
1 godz. 35 min. + 5 min.
            
Level 2
        
B1
        
1 godz. 35 min. + 7 min.
            
Level 3
        
B2
        
2 godz. + 7 min.
            
Level 4
        
C1
        
2 godz. 30 min. + 8 min.
            
Level 5
        
C2
        
2 godz. 55 min. + 8 min.
       
 
 
Jak wygląda egzamin Pearson English International Certificate (PTE General) ?
 
Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej:
 
CZĘŚĆ PISEMNA składa się z dziewięciu sekcji i sprawdza umiejętności słuchania, czytania i pisania. Zawiera m.in. pytania wielokrotnego wyboru, pytania wymagające krótkich odpowiedzi pisemnych, jak również dłuższe wypowiedzi pisemne. Zadania oceniane są przez niezależnych egzaminatorów z Wielkiej Brytanii.
 
CZĘŚĆ USTNA składa się z trzech lub czterech części, zależnie od poziomu i trwa od 5 do 8 minut. Zadaniami są krótka wypowiedź, dyskusja, opis obrazka oraz rozmowa z odgrywaniem roli. Egzamin ustny przeprowadzany jest przez wykwalifikowanych egzaminatorów – wykładowców naszego Centrum. Egzamin jest nagrywany i wysyłany do Wielkiej Brytanii w celu weryfikacji i zapewnienia najwyższych standardów oceniania.
 
 
Dodatkowe informacje:
 
 
https://www.pearson.pl/assessment/international-certificate
 
 
Kontakt: Sekretariat Centrum Doskonalenia Nauczycieli „Eskulap”
 
w Krotoszynie, ul. Mickiewicza 11, 63-700 Krotoszyn
 
Tel. 882061564, 666058992
 
www.centrumeskulap.eu
 
 
Zgłoszenia na Egzamin Pearson English International Certificate (PTE General) lub Kurs Doskonalący:
 
 Osobiście w Sekretariacie Centrum, drogą mailową na: sekretariat@centrumeskulap.eu lub na stronie www.centrumeskulap.eu
 

 
 
 
Wróć do spisu treści