Opiekun osoby starszej - CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI "ESKULAP" W KROTOSZYNIE

Centrum Kształcenia i Doskonalenia  ESKULAP w Krotoszynie

Przejdź do treści
Kurs opieka nad osobami starszymi
Celem szkolenia z zakresu „ opieki nad osobami starszymi w praktyce” jest przygotowanie uczestników do podjęcia pracy w charakterze opiekunów osób starszych, przewlekle chorych, samotnych, niesamodzielnych i niepełnosprawnych. Program szkolenia zgodny z krajowym standardem kwalifikacji zawodowych w zawodzie „ Opiekunka Środowiskowa” (341204) opracowanym przez Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Departamentu Rynku Pracy.

Program szkolenia:

Ukończenie szkolenia uprawnia do podjęcia pracy jako opiekun osób starszych w domu podopiecznego oraz różnych instytucjach opiekuńczych tj. domach pomocy społecznej, zakładach pielęgnacyjnych, domach seniorów, domach dla bezdomnych a także na terenie Unii Europejskiej w domu podopiecznego.
Dużym atutem w/w kursu jest przeważająca liczba godzin w praktycznym pomiarze (ćwiczenia) odbywające się w Domu Opieki Osób Starszych – Dom Seniora.
Kurs zakończony jest egzaminem w formie pisemnej (test) jak i praktycznej poprzez wykonanie zabiegu pielęgnacyjnego pacjenta.

Tematy dydaktyczne:

1. Rola i zadania opiekuna osób starszych
2. Zagadnienia związane z procesem starzenie się organizmu
3. Anatomia i fizjologia wieku podeszłego, choroby wieku podeszłego (obserwacja chorego, pomiar parametrów)
4. Pielęgnacja chorych (profilaktyka odleżyn, skutki długotrwałego unieruchomienia, aspekty pielęgnacyjno-rehabilitacyjne)
5. Zasady udzielania pierwszej pomocy przed-medycznej
6. Zasady żywienia ludzi starszych
7. Wybrane zagadnienia z psychologii społecznej w tym pomoc społeczna i współpraca ze środowiskiem podopiecznego i rodziną
8. Praktyka w Domach Pomocy Społecznej i Hospicjach
Wróć do spisu treści