O NAS - CKiD - CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI "ESKULAP" W KROTOSZYNIE

Centrum Kształcenia i Doskonalenia  ESKULAP w Krotoszynie

Przejdź do treści


Centrum Kształcenia i Doskonalenia Eskulap
( wpis do ewidencji niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez[image:image-1] Powiat  Krotoszyński  pod numerem 29 oraz do rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem 2.30/00020/2011 ) prowadzi ustawiczne kształcenie, dokształcanie i doskonalenie osób dorosłych w formach pozaszkolnych, realizując ideę rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy w szczególności poprzez Nasze kursy.

Kształcimy  łącząc wiedze teoretyczną z praktyczną, zgodnie z obowiązującymi wymogami.


Kadra dydaktyczna, to wykładowcy i praktycy wyspecjalizowani w poszczególnych zakresach tematycznych, z dużym doświadczeniem dydaktycznym, którzy realizują zlecenia programowe i pomagają sprostać aktualnym wyzwaniom.

Godziny rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktycznych ustalane są każdorazowo odpowiednio do rodzaju kursu i zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez słuchaczy z zachowaniem wymogów higieny pracy umysłowej.

Ukończenie pozaszkolnych form kształcenia, dokształcania i doskonalenia potwierdza zaświadczenie , certyfikat i świadectwo wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami.


KURSY I SZKOLENIA - SPRAWDŹ<=


Wróć do spisu treści