KURS PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ - CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI "ESKULAP" W KROTOSZYNIE

Centrum Kształcenia i Doskonalenia  ESKULAP w Krotoszynie

Przejdź do treści
KURS PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ
 
                                               
 
 
Dedykowany jest: nauczycielom, wychowawcom oraz pracownikom niepedagogicznym szkól  i placówek.
 
Nowe przepisy wprowadziły obowiązek szkoleń z pierwszej pomocy dla pracowników oświaty.
 
Szkolenie z pierwszej pomocy zawiera elementy teoretyczne i praktyczne, pozwalające na prawidłowe rozpoznanie i sprawne reagowanie w stanach zagrożenia życia oraz postępowanie zgodnie z normami obowiązującymi w Polsce i Unii Europejskiej.
 
Każdy uczestnik po odbyciu kursu otrzymuje zaświadczenie zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej.
 
 
 

8-godzinne szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
 

Szkolenie prowadzone jest przez profesjonalną kadrę medyczną po Akademii Medycznej w Lublinie i we Wrocławiu z zastosowaniem nowoczesnego sprzętu jak:


 
· automatyczna defibrylacja zewnętrzna,

 
· aparat Ambu,

 
· fantomy z diodami dla dziecka i dorosłego,

 
· materiały do pozoracji sytuacji i środki opatrunkowe.

 


 
Program szkolenia obejmuje:

 
· 140 minut zajęć teoretycznych

 
· 340 minut zajęć praktycznych.

 
Celem szkolenia jest :
prawidłowe rozpoznanie i sprawne reagowania w stanach zagrożenia życia
postępowanie zgodne z normami obowiązującymi w Unii Europejskiej.

Szkolenie kończy się egzaminem pisemnym i praktycznym uwieńczonym
zaświadczeniem o ukończeniu kursu.
Wróć do spisu treści