Kurs na wychowawcę wypoczynku - CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI "ESKULAP" W KROTOSZYNIE

Centrum Kształcenia i Doskonalenia  ESKULAP w Krotoszynie

Przejdź do treści
 
KURS NA WYCHOWAWCĘ WYPOCZYNKU
 
 
CEL KURSU
 
Zdobycie uprawnień wychowawcy wypoczynku dla dzieci i młodzieży
 
 
WYCHOWAWCĄ WYPOCZYNKU MOŻE BYĆ OSOBA, KTÓRA :
 
 
1. Nie była karana
 
2 Ukończyła 18 lat
 
3.Posiada co najmniej wykształcenie średnie
 
4. Ukończyła kurs na wychowawcę wypoczynku
 
 
TEMATY  ZAJĘĆ
 
 
·         Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży- 4h
 
·         Organizacja zajęć w czasie trwania wypoczynku – 2h
 
·         Planowanie pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej – 4h
 
·         Ruch i rekreacja – 5h
 
·         Turystyka i krajoznawstwo – 4h
 
·         Zajęcia kulturalno- oświatowe – 5h
 
·         Zajęcia praktyczno-techniczne 2h
 
·         Prace społeczne użyteczne – 2h
 
·         Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wypoczynku 8h
 
Razem 36h
 
 
KURS KOŃCZY EGZAMIN SPRAWDZAJĄCY ZDOBYTĄ WIEDZĘ I UMIEJĘTNOŚCI
 
 
 
TERMIN KURSU
 
 
Kurs rozpocznie się po zebraniu grupy kursantów. O dokładnym terminie informować będziemy Państwa telefonicznie.
 
 
KOSZT KURSU
 
 
Koszty kursu będą zależne od ilości kursantów.
 
 
DLACZEGO WARTO ZROBIĆ TEN KURS WŁAŚNIE U NAS
 
 
Kurs wychowawcy wypoczynku  prowadzi doskonale wykształcona, profesjonalna kadra. Wyposażymy Państwa w informacje niezbędne do zapewnienia odpowiedniej opieki dzieciom i młodzieży podczas wypoczynku.  Zajęcia odbywają się w miłej atmosferze, a wiedza o jaką wzbogaci Państwa kurs posłuży na długie lata.
 
 
 
Więcej informacji w sekretariacie szkoły ul. Mickiewicza 11 lub pod nr 882 061 564
 

 
 

 
 

Wróć do spisu treści