Kurs na kierownika wypoczynku - CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI "ESKULAP" W KROTOSZYNIE

Centrum Kształcenia i Doskonalenia  ESKULAP w Krotoszynie

Przejdź do treści
 
KURS NA KIEROWNIKA WYPOCZYNKU
 
 
 
CEL KURSU
 
Zdobycie uprawnień kierownika wypoczynku dzieci i młodzieży
 
 
KIEROWNIKIEM WYPOCZYNKU MOŻE BYĆ OSOBA, KTÓRA :
 
 
1. Nie była karana
 
2 Ukończyła 18 lat
 
3.Posiada co najmniej wykształcenie średnie
 
4. Ukończyła kurs na kierownika wypoczynku
 
5 Posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań dydaktyczno-wychowawczych lub opiekuńczo-wychowawczych, uzyskanych w okresie ostatnich 15 lat
 
 
TEMATY  ZAJĘĆ
 
 
·         Planowanie pracy wychowawczej-1h
 
·         Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży -1h
 
·         Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wypoczynku -6h
 
·         Organizacja pracy kierownika wypoczynku z kadrą wypoczynku oraz z pracownikami administracyjnymi, elementy zarządzania kryzysowego 1h
 
·         Prowadzenie dokumentacji wypoczynku. Obowiązujące przepisy.-1h
 
                                                                                                                                            RAZEM 10h
 
 
KURS KOŃCZY EGZAMIN SPRAWDZAJĄCY ZDOBYTĄ WIEDZĘ I UMIEJĘTNOŚCI
 
 
 
TERMIN KURSU
 
 
Kurs rozpocznie się po zebraniu grupy kursantów. O dokładnym terminie informować będziemy Państwa telefonicznie.
 
 
KOSZT KURSU
 
 
Koszty kursu będą zależne od ilości kursantów.
 
 
DLACZEGO WARTO ZROBIĆ TEN KURS WŁAŚNIE U NAS
 
 
Kurs kierownika wypoczynku  prowadzi wykształcona i profesjonalna kadra. Zdobędą tu Państwo informacje niezbędne do przygotowania i kierowania wypoczynkiem dla dzieci i młodzieży. Zajęcia odbywają się w miłej atmosferze, a wiedza o jaką wzbogaci Państwa kurs posłuży na długie lata.
 
 
 
Więcej informacji w sekretariacie szkoły ul. Mickiewicza 11 lub pod nr 882 061 564Wróć do spisu treści