Kurs migowy - CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI "ESKULAP" W KROTOSZYNIE

Centrum Kształcenia i Doskonalenia  ESKULAP w Krotoszynie

Przejdź do treści

32-godzinny kurs języka migowego.

Program kursu obejmuje :

  • obszar daktylografii

  • obszar ideografii

  • interaktywne ćwiczenia oraz trening integracyjny


Cel kursu:

Zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie podstaw komunikowania się w języku migowym .

Kurs kończy się sprawdzeniem efektów kształcenia oraz otrzymaniem zaświadczenia wydanego na podstawie Rozporządzenia MEN z dniem 11 stycznia 2012r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych .

Informacje i zgłoszenia:
tel. 668-129-574 lub osobiście w sekretariacie Policealnej Szkoły Pracowników Służb Społecznych ul. Mickiewicza 11 63-700 Krotoszyn (budynek G ZSP nr1).

Zgodnie z podpisaną 12 września 2011 r. przez Prezydenta RP Ustawą o języku migowym i innych środkach wspierania komunikowania się, instytucje publiczne, a także osoby w nich zatrudnione, służby ratowniczo-interwencyjne, jak również zakłady opieki zdrowotnej będą zobowiązane do zapewnienia wsparcia niesłyszącym w pokonaniu istniejących barier komunikacyjnych.
Wróć do spisu treści