hm2 - CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI "ESKULAP" W KROTOSZYNIE

Centrum Kształcenia i Doskonalenia  ESKULAP w Krotoszynie

Przejdź do treści


1. O przyjęciu zgłoszenia i wpisaniu osób/osoby na listę uczestników kursu/szkolenia, decyduje kolejność zgłoszeń, pod warunkiem dokonania przez zgłaszającego wpłaty 25% ceny kursu/szkolenia na konto Centrum ,,Eskulap” lub w sekretariacie Centrum.

2 .Wpłata musi być za wszystkie zgłoszone osoby, wniesiona na konto Centrum.
Numer konta bankowego:

CKiD ESKULAP,CDN ESKULAP
ul. Mickiewicza 11, 63-700 Krotoszyn
IDEA BANK 37 1950 0001 2006 0131 1846 0002
W tytule proszę podać: imię, nazwisko ,nazwa kursu/szkolenia

3. W przypadku anulowania zgłoszenia wcześniej niż na 7 dni przed rozpoczęciem zajęć, kwota wpłacona przez Zgłaszającego jest zwracana w całości przez Centrum.

4. W przypadku anulowania zgłoszenia w terminie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem kursu / szkolenia lub nie wzięcia udziału w kursie/ szkoleniu przez osobę zgłoszoną. Zgłaszającemu nie przysługuje prawo do zwrotu wpłaconej należności za ten kurs/ szkolenie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie do końca 2030 r. moich danych osobowych przez Centrum Kształcenia i Doskonalenia "Eskulap" do celów związanych z realizacją procesu dydaktycznego oraz do celów marketingowych (informowaniu o aktualnej ofercie i promocjach), zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).


Wróć do spisu treści