CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI "ESKULAP" W KROTOSZYNIE

Centrum Kształcenia i Doskonalenia  ESKULAP w Krotoszynie

Przejdź do treści

27.03.2020

Szanowni Państwo,
Dyrektor Centrum Doskonalenia Nauczycieli "Eskulap" w Krotoszynie z przykrością informuje, że ze względu na panującą pandemię, nie tylko odwołana jest uroczystość,ale nie możecie Państwo odebrać świadectw,ponieważ nie są podpisane przez Panią Dziekan i w najbliższym
czasie nie będą. Możecie Państwo zwrócić się do Uczelni o wydanie zaświadczenia,które na dzień dzisiejszy jest równoznaczne ze świadectwem. Za utrudnienia bardzo Państwa przepraszam i życzę dużo zdrowia.Proszę uważać i dbać o siebie.

Z wyrazami szacunku
Wanda Kruszczyńska
Dyrektor CDN

--------------------------------------------------------------------------------------------
SZANOWNI STUDENCI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH !

W związku z zawieszeniem zajęć na Uczelni spowodowanym zagrożeniem KORONAWIRUSEM informuję, że wykładowcy udostępnią Państwu materiały do zrealizowania programu studiów za pomocą portalu studenckiego e-student.
Prosimy o bieżące śledzenie naszej strony internetowej, aplikacji e-student, oraz wszelkich źródeł kontaktu komunikacji elektronicznej pomiędzy wykładowcą a studentami (np. e-mail grupowy itd.)
                                  
 Z POWAŻANIEM  WANDA KRUSZCZYŃSKA
DYREKTOR CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI "ESKULAP' W KROTOSZYNIE
Komunikat Dyrektora Centrum Doskonalenia
Nauczycieli ”Eskulap” w Krotoszynie

--------------------------------------------------------------------------------------------


Szanowni Państwo, w związku z decyzją Prezesa Rady Ministrów w sprawie zawieszenia zajęć dydaktycznych na uczelniach, informujemy, że zajęcia dydaktyczne WWSSE prowadzone w Centrum Doskonalenia Nauczycieli ”Eskulap” w Krotoszynie zostają zawieszone w terminie  od 14 marca 2020 roku do 25 marca 2020 roku (włącznie).

Sposób odrobienia odwołanych zajęć zostanie podany na kolejnych zajęciach.

Prosimy o regularne sprawdzanie naszej strony: http://centrumeskulap.eu/ oraz poczty e-mailowej.

O dalszym postępowaniu będziemy Państwa informować na bieżąco.
--------------------------------------------------------------------------------------------
 
17.03.2020

Komunikat Dyrektora Centrum Doskonalenia Nauczycieli
 
”Eskulap”/Centrum Kształcenia i Doskonalenia ”Eskulap”
 
w Krotoszynie
 

 
w związku z Ustawą z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374) oraz Rozporządzeniem MEN z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zarządza się co następuje.

 
W okresie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych tj. od dnia 16 marca do dnia 25 marca 2020 roku Sekretariat Centrum będzie zamknięty dla interesantów. W związku z powyższym wszystkie sprawy kierować prosimy drogą mailową
 

 
na adres: sekretariat@policealnaszkola.eu
 
lub telefonicznie: 882-061-564/668-129-574

 
W sprawach pilnych i wymagających natychmiastowego rozstrzygnięcia prosimy o kontakt z mgr Wandą Kruszczyńską Dyrektorem Centrum Doskonalenia Nauczycieli ”Eskulap”/Centrum Kształcenia i Doskonalenia ”Eskulap” w Krotoszynie - 668-129-574

UWAGA NAUCZYCIELE !

1 września 2020 mija termin ważności kwalifikacji do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2009 w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy,zaświadczenie jest ważne przez okres 5 lat od dnia wydania.
W związku z powyższym zapraszamy Państwa na odnowienie uprawnień do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy.


Wróć do spisu treści